Данас почела пријава за бесплатне уџбенике, проширена листа оних који остварују право

Данас је почела пријава за бесплатне уџбенике за ученике основних школа које обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја преко Програма набавке наставних средстава за ученике, полазнике и установе.

За набавку бесплатних уџбеника за школску годину 2022/23. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја издвојило је 750.000.000 динара.

Новина од ове године су и бесплатни уџбеници за ученике који се образују по ИОП-у 3, односно за ученике са изузетним способностима, као и за глуве и наглуве ученике који користе електронске уџбенике са видео-садржајима на српском знаковном језику, наводи Министарство.

Право на бесплатне уџбенике имају:

– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

– са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;

– ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

– ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;

– ученици основних школа који се образују по ИОП-у 3; глуви и наглуви ученици који користе електронске уџбенике са видео-садржајима на српском знаковном језику.

– Министарство обезбеђује и уџбенике за ове категорије ученика и на језицима националних мањина, као и уџбенике прилагођене деци са сметњама у развоју.

За ђаке од првог до четвртог разреда основне школе комплет који обезбеђује Министарство састоји се од уџбеника за математику, српски (матерњи) језик, свет око нас, природу и друштво и страни језик као обавезни предмет.

Ученицима од петог до осмог разреда додељују се бесплатни уџбеници за математику, српски (матерњи) језик, први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију.

Тим поводом Министарство је свим основним школама послао Упутство о начину пријаве за бесплатне уџбенике и уносу података ученика у систем. Према Упутству, школе су дужне да обавесте родитеље/старатеље ученика преко одељењских старешина и да прикупе податке и потребна документа, које достављају Министарству до 31. марта 2022. године.

Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство просвете од школске 2009/2010. године обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основних школа кроз Програм набавке наставних средстава за ученике, полазнике и установе.