Директори школа мораће да раде и у настави

Запослени у просвети мораће са 65 година живота да иду у пензију, последњу реч у именовању директора школе даваће министар просвете, а уводи се јединствени образовни број ученика, само су неке од новина које предвиђа предлог Закона о основама система образовања и васпитања.

Фото „Данас“

Предлог закона данас је у Скупштини Србије посланицима представио министар просвете Младен Шарчевић који је рекао да су нова законска решења темељ квалитетном образовању, да се образовање усклади са развојем друштва.
Министар је рекао да се предлогом закона проширује аутономија наставника, васпитача, стручних сарадника уз дефинисање одговорности, као и да је предвиђено веће укључивање родитеља у рад школе, али да су предвиђене и васпитно-диспциплинске мере, друштвено користан и хуманитарни рад.
Он је подсетио да је реч о системском закону који је дефинисао кључне компентенције за целоживотно учење, као и вредновање рада запослених у просвети.
Предлогом је предвиђено и увођење поступности приликом одузимања лиценце наставницима, као и високе компентенције у избору директора, чије именовање ће на крају министар да верификује.
„До сада је то било да само министар потпише избор директора. Дефинисано је и разрешење директора, а предвиђено је малим процентом да обавља посао у настави“, нагласио је министар.
Извор: Новости/Зелена учионица