Direktori škola predlažu pooštravanje kriterijuma za zaključivanje ocene dva

Društvo direktora škola Srbije na nedavnom stručnom skupu okupilo je 142 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cele zemlje. Osvrnuli su se tom prilikom na probleme koji prate funkcionisanje vaspitno-obrazovnog sistema i dali predloge za njihovo rešavanje.

Nestručno zastupljena nastava je samo jedan u nizu problema koje su uočili rukovodioci obrazovnih ustanova, a predlog ovog udruženja je da se angažuju studenti završnih godina fakulteta i nastavnici u penziji.

Rukovodioci obrazovnih ustanova ukazuju i na problem u ocenjivanju, tačnije pri utvrđivanju ocene dovoljan (2), ukoliko učenik ima aritmetičku sredinu od 1,50.

Pravilnikom o ocenjivanju u srednjem obrazovanju je, podsetimo, predviđeno da se đaku može zaključiti dvojka ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

„Učeniku je dovoljno da kod jedne provere znanja bilo kojom tehnikom dobije ocenu, na primer tri ili četiri, i uz sve nedovoljne ocene on će imati uslov za zaključnu ocenu dovoljan (2). Ovo neke učenike podstiče na kampanjski rad i oni ne uče kontinuirano, što nije dobra vaspitna i pedagoška praksa. Takođe, veliki je raspon ocena koje se u elektronskom dnevniku pokazuju na dve decimale, a svode se na istu ocenu. Tako, na primer 1,66 i 2,33 ili 2,66 i 3,33 ili 3,66 i 4,33 su ista ocena, 2, 3, odnosno 4“, navodi se u izveštaju koji je usvojio Upravni odbor Društva direktora škola.

Da bi se ovaj problem rešio i da bi svaki odgovor učenika imao podjednak pedagoški značaj, Društvo direktora škola predlaže da se u Pravilniku o ocenjivanju predvidi da uslov za zaključivanje dvojke bude aritmetička sredina 1,75.

„Uz to, možda treba razmišljati i o tome da se zaključne ocene izvode sa dve decimale, a ne da se zaključuju na cele ocene od 2 do 5. Ovo bi sigurno doprinelo objektivnijem uspehu učenika i na pravi način bi se vrednovao rad učenika i njihovo ispunjenje ciljeva nastavnih programa“, navodi se u predlogu u koji je Danas imao uvid.

Izvir: Danas