Edukina baza sadržaja namenjenih onlajn učenju (može koristiti i u redovnoj nastavi)

mart 26, 2021

Eduka je domaća izdavačka kuća koja kreira kvalitetne i inovativne udžbenike i za đake osnovnih i srednjih škola i pomaže mladim generacijama da bolje razumeju svet i pred njega postave prava pitanja.

Nova generacija Edukinih odobrenih udžbeničkih kompleta za 4. razred ima sve što je potrebno za savremeno učenje. Ovo su neke od karakteristika novih udžbenika:

  • U skladu sa novim Programom nastave i učenja, orijentisani prema ostvarivanju nastavnih sadržaja i predviđenim ishodima.
  • Plod saradnje autora sa univerzitetskih katedara i učitelja sa dugogodišnjom uspešnom praksom u nastavi.
  • Didaktičko-metodička aparataura objedinjuje aktivnosti nastavnika i učenika u interaktivnom nastavnom procesu.
  • Strukturom i sadržajima omogućavaju učeniku da razvija sve oblike mišljenja i da kroz aktivno, istraživačko i stvaralačko učenje usavršava svoja znanja i umenja.
  • Likovno-grafička opremljenost objedinjuje saznajnu i estetsku funkciju, doprinosi bržem i lakšem savladavanju programom propisanih sadržaja, a samo učenje čini primamljivijim.
  • Preglednosti sadržaja nastavnih lekcija doprinose i nelinearni tekstovi (grafički prikazi) – koji učeniku pomažu pri obnavljanju i sistematizaciji gradiva, učeći ga istovremeno tome kako se uči.
  • Brojna vežbanja i zadaci diferencirani su prema standardima postignuća i usmereni na ostvarivanje ishoda.

Izdavačka kuća Eduka kreirala je inovativne i interaktivne digitalne udžbenike na prestižnoj Mozaik platformi. Udžbenici u digitalnom izdanju obogaćeni su audio i video prilozima, 3D animacijama, galerijama slika i dodatnim interaktivnim sadržajima (zadacima, igricama, kvizovima, ukrštenicama, rebusima i sl.).

Učenicima omogućavaju visok stepen aktivnosti pri usvajanju i utvrđivanju znanja, u radu na času i kod kuće. Uz pomoć bogatog izbora alata za kreiranje personalizovanih i multimedijalnih materijala, pružaju i nastavniku mogućnost za osmišljavanje i realizaciju dodatnih sadržaja, kao i za praćenje, analizu i vrednovanje individualnih postignuća svakog učenika i odeljenja u celini. Edukini digitalni udžbenici dostupni su na mobilnim telefonima, tabletima, računarima i pametnim tablama.

Pripremljene prezentacije, upitnici/testovi i kvizovi za onlajn učenje

Nastavnici, Edukini korisnici, kreirali su sadržaje namenjene onlajn učenju koji se mogu koristiti i u redovnoj nastavi. Prilagođeni su za deljenje učenicima u Gugl učionici, na Edmodu i putem Vajbera. Materijali prate Plan za vanredne situacije koji je preporučio ZUOV. Objedinjeni materijali se mogu preuzeti na Edukinom sajtu za sedmicu unapred.

A šta još čini Edukinu stručnu podršku?

• Udžbenički komplet za odabrani predmet
• Udžbenici u pdf-u na Edukinom portalu www. eduka-portal.rs
• Interaktivni digitalni udžbenici na Mozaik platformi, dostupni na svim uređajima (besplatni kod za pristup digitalnom udžbeniku; obuke i personalizovana podrška za korišćenje digitalnih udžbenika)
• Priručnici za nastavnika sa globalnim i operativnim planovima i dnevnim pripremama za časove, dostupni na flešu, Edukinom portalu ili u štampanoj formi.
• Priručnici za projektnu nastavu – sa primerima i pripremama za realizaciju nastave – na Edukinom portalu i na kompakt-disku
• Priručnik za integrativnu nastavu sa primerima i pripremama za realizaciju nastave (na Edukinom portalu i na kompakt-disku)
Kovčežići znanja (srpski jezik, matematika, priroda i društvo)
• Zbirke zadataka Mudrica sa kontrolnim vežbama
• Priručnik za inkluzivnu nastavu u elektronskoj verziji
• Priručnik za odeljenjskog starešinu u elektronskoj verziji
Čas za ugled, zbornik uglednih časova za razrednu nastavu u elektronskom obliku i na Edukinom portalu.
Pedagoška sveska za učitelje
Portfolio nastavnika, učenika ili odeljenjski portfolio u elektronskoj verziji
• Didaktički plakati za učionice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama