Едукина база садржаја намењених онлајн учењу (може користити и у редовној настави)

Едука је домаћа издавачка кућа која креира квалитетне и иновативне уџбенике и за ђаке основних и средњих школа и помаже младим генерацијама да боље разумеју свет и пред њега поставе права питања.

Нова генерација Едукиних одобрених уџбеничких комплета за 4. разред има све што је потребно за савремено учење. Ово су неке од карактеристика нових уџбеника:

  • У складу са новим Програмом наставе и учења, оријентисани према остваривању наставних садржаја и предвиђеним исходима.
  • Плод сарадње аутора са универзитетских катедара и учитеља са дугогодишњом успешном праксом у настави.
  • Дидактичко-методичка апаратаура обједињује активности наставника и ученика у интерактивном наставном процесу.
  • Структуром и садржајима омогућавају ученику да развија све облике мишљења и да кроз активно, истраживачко и стваралачко учење усавршава своја знања и умења.
  • Ликовно-графичка опремљеност обједињује сазнајну и естетску функцију, доприноси бржем и лакшем савладавању програмом прописаних садржаја, а само учење чини примамљивијим.
  • Прегледности садржаја наставних лекција доприносе и нелинеарни текстови (графички прикази) – који ученику помажу при обнављању и систематизацији градива, учећи га истовремено томе како се учи.
  • Бројна вежбања и задаци диференцирани су према стандардима постигнућа и усмерени на остваривање исхода.

Издавачка кућа Едука креирала је иновативне и интерактивне дигиталне уџбенике на престижној Мозаик платформи. Уџбеници у дигиталном издању обогаћени су аудио и видео прилозима, 3Д анимацијама, галеријама слика и додатним интерактивним садржајима (задацима, игрицама, квизовима, укрштеницама, ребусима и сл.).

Ученицима омогућавају висок степен активности при усвајању и утврђивању знања, у раду на часу и код куће. Уз помоћ богатог избора алата за креирање персонализованих и мултимедијалних материјала, пружају и наставнику могућност за осмишљавање и реализацију додатних садржаја, као и за праћење, анализу и вредновање индивидуалних постигнућа сваког ученика и одељења у целини. Едукини дигитални уџбеници доступни су на мобилним телефонима, таблетима, рачунарима и паметним таблама.

Припремљене презентације, упитници/тестови и квизови за онлајн учење

Наставници, Едукини корисници, креирали су садржаје намењене онлајн учењу који се могу користити и у редовној настави. Прилагођени су за дељење ученицима у Гугл учионици, на Едмоду и путем Вајбера. Материјали прате План за ванредне ситуације који је препоручио ЗУОВ. Обједињени материјали се могу преузети на Едукином сајту за седмицу унапред.

А шта још чини Едукину стручну подршку?

• Уџбенички комплет за одабрани предмет
• Уџбеници у пдф-у на Едукином порталу www. eduka-portal.rs
• Интерактивни дигитални уџбеници на Мозаик платформи, доступни на свим уређајима (бесплатни код за приступ дигиталном уџбенику; обуке и персонализована подршка за коришћење дигиталних уџбеника)
• Приручници за наставника са глобалним и оперативним плановима и дневним припремама за часове, доступни на флешу, Едукином порталу или у штампаној форми.
• Приручници за пројектну наставу – са примерима и припремама за реализацију наставе – на Едукином порталу и на компакт-диску
• Приручник за интегративну наставу са примерима и припремама за реализацију наставе (на Едукином порталу и на компакт-диску)
Ковчежићи знања (српски језик, математика, природа и друштво)
• Збирке задатака Мудрица са контролним вежбама
• Приручник за инклузивну наставу у електронској верзији
• Приручник за одељењског старешину у електронској верзији
Час за углед, зборник угледних часова за разредну наставу у електронском облику и на Едукином порталу.
Педагошка свеска за учитеље
Портфолио наставника, ученика или одељењски портфолио у електронској верзији
• Дидактички плакати за учионице