Глобални и оперативни планови од 1. до. 4. разреда за школску 2023/24. (Едука)

У прилогу се налазе годишњи и месечни ланови Издавачке куће “Едука”

Први разред

Дигитални свет2023/24

Српски језик – 2023/24

Математика (И. Јухас)- 2023/24

Математика (Љ. Вдовић)- 2023/24

Свет око нас – 2023/24

Музичка култура2023/24

Физичко и здравствено васпитање 2023/24

Грађанско васпитање 2023/24

Ликовна култура (Мариа Бузаши Марганић) 2023/24

Ликовна култура (Јелена Коштица, Горан Ратковић)-2023/24

Други разред

Дигитални свет 2023/24

Српски језик (Читанка, М. Манојловић, С. Бабуновић)2023/24

Српски језик (Читанка, м. Берковић, Н. Шарић) 2023/24

Математика (И. Јухас)2023/24

Математика (В. Дрезгић, Б. Ђурић, А. Икер, С. Ђекић)2023/24

Свет око нас 2023/24

Музичка култура 2023/24

Физичко и здравствено васпитање2023/24

Ликовна култура (Мариа Бузаши Марганић)2023/24

Ликовна култура (Јелена Коштица, Горан Ратковић)2023/24

 

Трећи разред

Cрпски језик 2023/24

Математикa (С. Лакета, С. Богићевић)-2023/24

Математика (С. Зарупски, Б. Влаховић)2023/24

Природа и друштво –2023/24

Физичко васпитање 2023/24

Музичка култура 2023/24

Ликовна култура 2023/24

Дигитални свет 2023/24

Четврти разред

Пројектна настава

Српски језик

Математика

Ликовна култура

Музичка култура

Природа и друштво (Љ. Вдовић, Б. Матијевић)

Природа и друштво (З. Веиновић, В. Матановић, В. Бокић)

Физичко васпитање