Игра у настави страног језика

Игре у настави нису само забавне и опуштајуће, већ наставницима пружају могућност да провере у коликој мери је савладан одређени наставни садржај.   
Врло често ђаци питају да ли је важније знати речи или граматику енглеског језика. Кад год ми поставе ово питање, својим ђацима одговорим следећим цитатом – Уколико језик посматрамо као људско тело, граматика би представљала скелет, а речи виталне органе и целокупну мускулатуру. (Jeremy Harmer)
Једна од језичких игара која може да покрије обнављање и граматике, и вокабулара је игра ‘tic-tac-toe’ (икс-окс). Правила игре су веома једноставна и све што је за њу потребно су табла и креда. На почетку игре, ученици се поделе у два тима. Дечаци и девојчице највише воле да играју једни против других (посебно у млађим разредима) и тако се најлакше и најбрже формирају тимови, али постоји још неколико начина – извлачењем картица Х/О или учитељ наизменично говори ђацима Х или О да би се добила два тима.
Најважније је да се пре почетка игре установе правила. Ствар договора је да ли тим има право да исправи грешку, или не. Правила се не смеју мењати током игре. Улога  наставника је да буде непристрасни судија. Уколико ниједан тим не одговори тачно, наставник обрише поље које није решено.
          Наставник нацрта табелу на табли и игра може да почне.

Игру започиње тим Х тако што одабере поље, на пример B-2. Задатак је да представник тима, након договора са својим саиграчима, изговори реченицу у којој ће правилно бити употребљено plays. Уколико је одговор тачан, у поље B-2 наставник уписује знак Х. Тим О отвара следеће поље и ако дају тачан одговор, у њихово поље биће уписан знак О. Током игре оба тима размишљају и о стратегији јер ће победити тим који има своја три повезана знака по хоризонтали, вертикали или дијагонали. Ако је нерешено, а посебно ако током игре није обрисано ниједно поље на табли наставник пише резултат 1:1, никако 0:0 јер ће то, за оба тима, бити охрабрујуће и подстицајно. У следећем кругу игре, тим О први отвара поље.
Речи у пољима могу бити и именице са неправилном множином, неправилни глаголи, придеви, прилози за време … У првом и другом разреду уместо исписаних могле би да се залепе флеш картице, које би наставник уклонио и уместо њих у поље уписао Х или О .
Ова игра може да се употреби не само у настави енглеског већ и било ког другог страног језика, чак и у настави математике где би се уместо речи у поља уписивали задаци са неком рачунском операцијом или из неког другог предмета са речима чији би појам требало дефинисати. Игра ИКС-ОКС омогућава обнављање различитих наставних садржаја из различитих предмета за ученике и млађег, и старијег узраста.
С обзиром на то да живимо у времену развијених технологија, тешко је заинтересовати и мотивисати ученике да раде у учионицама које су најчешће слабо опремљене. Савлађивање градива кроз игру је забавно и омогућава развијање здравог такмичарског духа и међусобне сарадње, а успех који постижу током игре ствара осећај самопоуздања који је важан у процесу учења.

                                                                                       Марина Раичевић, Бор
                                                                                       професор енглеског језика