Игре које подстичу развој предвештина читања и писања

Предлажемо вам игре које можете користити за развој предвештина читања и писања:

1. Колико речи има у реченици?
Деца седе у кругу. У средини је лопта. Правила игре су: Одрасла особа каже једну реченицу, а деца треба да је понове. Дете које почиње игру узме лопту и каже прву реч реченице. Затим проследи лопту другом детету које треба да каже другу реч и тако све редом. Деца заједно броје колико речи има њихова реченица. Затим се задаје друга реченица. Рецимо, реченица: Мама Ива воли да плеше валцер. Одрасла особа даје лоптицу првом детету, које каже ”мама” и проследи лоптицу даље другом детету које каже ”Ива” и тако даље. Након што реченица буде готова, заједно на прсте избројите колико је реченица имала речи. Мама Ива воли да плеше валцер има шест речи. Након неколико реченица, кад видите да су деца схватила задатак и тачно броје реченице, почните задавати и нешто сложеније реченице.

2. Гласовна сликовница
За ову активност потребни су стари каталози, папири, лепак, фасциклa, бушилица за папир, тракица за везивање. Потребна је фасцикла у коју се могу сместити осмишљени листови или се могу избушити рупице на папирима и увезати. На сваком папиру у горњем углу означи се једно слово азбуке (напише или залепи). Дете сече слике из каталога и лепи на листове одговарајућег почетног гласа. Сликовница настаје поступно и надограђује се. Овим начином деца именују и препознају слова.

3. Рима у кеси
Папирну кесу напунити паровима сличица у рими а деца наизменично извлаче сличице из кесе док не саставе што је више могуће парова у рими:
Предлози сличица: слон- балон, вук-ћук, трава-крава, столица-полица, кос-нос, мак-рак, њива-шљива.

4. Игра с штипаљкама – гласовна анализа
За ову активност потребне су дрвене штипаљке за веш, фломастер, стари каталози, картице од картона димензије отприлике 7×7 цм, лепак. Дете исече слике (поврће, воће, школски прибор, играчке) из каталога и налепи их на картице од картона. Пожељно је да су то у почетку сличице које у свом називу имају три или четири слова. На штипаљке напишемо слова, по могућности више истих слова, нпр. она која се често понављају: а,е, и, о, у, п… у зависности о одабраним сличицама. Картице се ставе у кутију, дете извлачи картице из кутије, именује слику и покуша да растави реч на слова те закачи одговарајућа слова-штипаљке на картицу. Ова активност може се поједноставити: ставља се само једна штипаљка – почетни глас у речи.

5. Чаша пуна слогова
Потребне су вам пластичне чаше и лоптице од папира или неког другог материјала. На сваку пластичну чашу напишите једну бројку; 1, 2, 3, 4. Можете нацртати кружиће уместо бројки. Детету дајте неколико лоптица које могу бити израђене од папира или неког другог материјала. припремите попис речи различите дужине. Прочитајте реч детету, а затим оно мора да одреди од колико се слогова реч састоји. Нека дете убаци лоптицу у одговарајућу пластичну чашу у зависности од броја слогова у речи. Корисно је изговор слогова пратити пљескањем.

Извор: logoped.hr