Имовинска карта министра просвете Младена Шарчевића

Младен Шарћевић, министар просвете

Фото: Петар Димитријевић / РАС Србија
Младен Шарчевић

Зарада: 90.000 динара
Имовина: Kућа и летња кухиња (236 квадрата), плац (4,5 ари), два стана (укупно 146 квадрата)
Возила: Нема
Штедња: Нема, али има акције и удео у гимназији са домом ученика, основној школи и предшколској установи “Руђер Бошковић” у вредности нешто већој од 400.000 евра
 
Извор: Блиц