Исплаћене прве отпремнине

На основу захтева које је упутило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе почело је исплату отпремнина за запослене у систему образовања који су технолошки вишкови.
У складу са Чланом 21. Став 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору исплаћене су прве четири новчане надокнаде на основу споразумног прекида радног односа, а највећи износ исплаћене отпремнине је 964.354,00 динара.
У циљу успешне, лакше и брже реализације Министарство просвете, науке и технолошког развоја је преко саветника за метеријално-финансијске послове при школским управама упутило школама неопходне обрасце и документацију за споразумни престанак радног односа уз исплату новчане надокнаде, као и детаљно обавештење о процедури за попуњавање, достављање и проверу образаца и захтева.
Извор: mpn.gov.rs