Истекао рок за пријаву образовне мреже: општине неће да гасе школе

Само 17 општина и три града, од укупно 174 локалне самопураве, направили су план о томе како ће убудуће изгледати мрежа основних школа у њиховим срединама