Iz Ministarstva stiže demanti: Nije tačno da učenici mogu da traže dva ponavljanja kontrolnog

Na sajtu dnevnog lista „Danas” juče je objavljen demanti koji je stigao iz Ministarstva prosvete, a koji se tiče nedavnih spekulacija da će đaci moći da traže dva ponavljanja kontrolnog, ako ne budu zadovoljni rezultatom.

Izjavu Marije Krnete iz Ministarstva prosvete da „učenik najviše dva puta može da traži ponavljanje kontrolnog“ i da će se „testovi ponavljati na zahtev razrednih starešina, ali i đaka“, preneo je i naš portal. Iz Ministarstva to, međutim, demantuju.

– Ponavljaju se samo one pismene provere na kojima je više od polovine učenika jednog odeljenja dobilo slabu ocenu. Pismena provera se tada ponavlja za te i učenike koji nisu zadovoljni ocenom na toj proveri. Pismene provere na kojima nije bilo više od 50 odsto slabih ocena se ne ponavljaju, bez obzira na nezadovoljstvo pojedinih učenika postignutim rezultatom – kažu u Ministarstvu za Danas.

U Pravilniku o ocenjivanju u osnovnoj školi, koji je donet još 2013. i Pravilniku o ocenjivanju u srednjoj školi iz 2015. (koji i dalje važe) piše da se raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta objavljuje za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na njenoj zvaničnoj internet strani, najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu. Nastavnik je dužan da pet dana pre provere obavesti đake koji sadržaji će biti na kontrolnom, odnosno pismenom. U Ministarstvu kažu da se pomenute odredbe, iako važe više godina, u pojedinim školama ne primenjuju dosledno i da bi bilo dobro da se na savetima roditelja i roditeljskim sastancima više razgovora o pravima i obavezama, kako učenika, tako i nastavnika u procesu ocenjivanja.

Netačna je i informacija da se ocene sa 15-minutnih provera znanja nigde ne upisuje i ne treba da utiču na krajnju ocenu. Pravilnik propisuje da se te ocene ne unose u dnevnik, ali ih nastavnici beleže u svoje pedagoške sveske i itekako ih uzimaju u obzir kada izvode zaključnu ocenu.