Износ родитељског додатка у Србији у овој години зависиће од датума доласка детета на свет

Износ родитељског додатка у Србији у овој години зависи од датума доласка детета на свет. Ако се “првенац” роди у првој половини године, исплаћује се, “по старом”, 39.000 динара

РОДИТЕЉИ свих прворођених беба које су на свет дошле од 1. јануара ове године и оних које ће се родити до 1. јула примаће родитељски додатак од 39.000 динара, односно износ који прописује важећи закон о финансијској подршци породици са децом. Иако су се новопечени родитељи понадали да ће због могућности да се за ову државну помоћ пријаве годину дана од рођења наследника, те каснијим подношењем папира добити и више новца, 100.000 динара, то ипак није могуће.
Како кажу у Министарству за рад, захтев за остваривање права на родитељски додатак по садашњим прописима подноси се најкасније до навршених шест месеци детета, а висина се утврђује у односу на дан рођења.
– Нови закон о финансијској подршци породици са децом почиње да се примењује 1. јула 2018. и њиме је предвиђено да се захтев подноси најкасније до навршене прве године детета, а његова висина се и даље утврђује у односу на дан рођења – наводе у Министарству. – Конкретно, родитељи деце рођене закључно са 30. јуном ове године оствариваће право на додатак у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом који се примењивао на дан дететовог рођења, док ће бебе рођене 1. јула и касније право остваривати у складу са новим законом.
За друго и треће дете родитељски додатак остаје исти.
Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију, каже, за “Новости”, да је држава почела да ради синхронизовано, на више фронтова, и очекује да ће се с временом стање у појединим сегментима популационе политике поправљати. Ако све буде текло према плановима, оно што је сада започето даваће праве ефекте за пет или 10 година, што је мерна јединица у демографији.
– Наравно, не смемо да заборавимо фактор миграција, масовних незаразних, односно заразних болести, старења и, наравно, конфликата, које не желимо, али не можемо са сигурношћу да знамо да их неће бити – каже наша саговорница. – Оно што ја могу да кажем јесте да је циљ Владе и кабинета који водим да за 10 година зауставимо негативне демографске трендове и да постигнемо да нам свака наредна генерација буде подједнако бројна као претходна.
Славица Ђукић Дејановић додаје да је заустављен пад броја новорођених беба. За 2018. припрема се сет мера подршке у складу са мерама које предвиђа иновирана Стратегија за подстицање рађања, опет у сарадњи са локалним заједницама.
– Широк спектар мера биће прилагођен специфичним срединама и циљевима који се односе на јачање система услуга породицама, усклађивања рада и родитељства, повећању нивоа знања о здрављу и репродуктивном здрављу, популационој едукацији и наравно подстицању младих за останак у месту рођења – каже она.
Нови прописи доносе и промене око остваривања права на породиљски додатак, које су до сада имале само жене запослене на уговору о раду, а новим одредбама ће оно бити проширено и на припаднице лепшег пола које самостално обављају неку делатност, као и оне ангажоване уз уговор о делу или уговор о привремено -повременим пословима. Основица за исплату тог додатка зависиће од уплаћених доприноса на основу неке врсте прихода које су имале у последњих 18 месеци.
Право на родитељски додатак не може да буде остварено ако мајка или чланови заједничког домаћинства плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 30 милиона динара, ако родитељи у моменту подношења захтева живе у иностранству, као и мајка страни држављанин која је исто или слично право остварила у земљи чији је држављанин.
5.000 ЗА ОПРЕМУ
ЈЕДНА од новина је и паушал, у износу од 5.000 динара, за свако рођено дете, за набавку беби-опреме, уведен уместо раније мере повраћаја ПДВ на беби-опрему. Нова решења требало би да смање могућност злоупотреба, до којих је долазило.
 
Извор: Новости