Kada pišu rukom, deca uče brže i pamte bolje

„Da li je pisanje rukom važno?“ “ I ne previše“, čuje se sve češće u poslednje vreme, ali se sa tim ne slažu psiholozi i neurolozi, koji su ukazali na neke izuzetno važne detalje koje bi trebalo da znamo u vreme kada se razmišlja o uvođenju tehnologija poput tablet računa od prvog razreda osnovne škole.

dete i [kola

The New York Times je nedavno objavio rezultate istraživanja koji upućuju na nove dokaze da je veza između pisanja rukom i sveobuhvatnog razvoja obrazovanja veoma duboka. U Sjedinjenim Američkim Državama učitelji decu uče da pišu rukom samo u predškolskoj grupi u vrtiću i prvom razredu osnovne škole, a nakon toga prelaze na tastaturu.

Neurolozi tvrde da pisanje rukom aktivira područja u mozgu koji nam pomažu da učimo brže i bolje i da deca brže uče da čitaju kada nauče da pišu rukom, ali i bolje generišu ideje i zadržavaju informacije.

„Dok pišemo, automatski se aktivira jedinstveni neuronski krug. To je srž prepoznavanja načina izražavanja u svetu pisane reči, svojevrsno prepoznavanje mentalne simulacije koja se odvija u vašem mozgu”, kaže Stanislas Dehaene, psiholog s Francuskog fakulteta   (Collège de France) u Parizu.

Studija koju je uradio Univerzitet u Indiani ukazuje da se u mozgu dece pri pisanju rukom aktiviraju tri područja – levi fuziformni girus, inferiorni frontalni girus i zadnji parijetalni korteks. To su ista područja koja se pokreću i kod odraslih koji uče da čitaju i pišu. Kod dece koja su kucala ili samo pratila slova, nije bilo nikakve aktivacije ovih područja.

Psiholog Karin James, koja je učestvovala u istraživanju, pojašnjava da kada pišemo rukom, moramo planirati i izvršiti akciju kako bi na kraju isporučili konkretan rezultat u obliku slova i reči.

„To je jedna od prvih demonstracija mozga koji se menja pod uticajem vežbanja”, objašnjava James.

Ostale studije, koje su upoređivale performanse dece koje su svoje sastave pisali rukom i onih koji su kucali, pokazale su da deca koja pišu rukom produkuju više reči i originalnih ideja, nego ona koja koriste tastaturu. Ne iznenađuje da su istraživači otkrili i da su deca s boljim rukopisom takođe pokazala izuzetnu aktivnost u radnoj memoriji.

Izvor: Roditelji