Kako postići stvaranje bolje emocionalne klime u razredu

 
Kako postići stvaranje bolje emocionalne klime u razredu? Nastavnik koji razume svoja i tuđa osećanja, i prihvata ih kao nešto normalno, ali i sastavni deo života, pa samim tim i nastave, takvim svojim stavom “daje dozvolu“ i šalje neverbalnu poruku učenicima da su njihova osećanja, a samim tim i oni celi, u redu, dobri, vredn i poštovanjai ljubavi.
skol
Poznato je da razne kreativne aktivnosti, kao što su crtanje, gluma, ples….olakšavaju dolaženje u kontakt sa svojim osećanjima i njihovo izražavanje, te emocionalnointeligentan“ nastavnik ima na raspolaganju mnoštvo načina da uvaži osećajni svetučenika ,pomogne mu da se artikuliše i izrazi i tako smanji negativan uticaj neprijatnih osećanja na proces usvajanja i reprodukovanja gradiva, ali i pojača uticaj prijatnih emocija.
Dosadašnja iskustva i istraživanja pokazuju da učenici, svi, ali posebno oni sa emocionalnim teškoćama, imaju koristi od nastavnika koji su prošli program i upoznatisu sa konceptima i postupcima emocionalne inteligencije. Ta korist se ogleda u smanjenju agresivnog ponašanja kod učenika, ali i povećanju motivacije i boljem školskom uspehu. I ostala istraživanja govore u prilog tome da ima smisla edukovati učitelje i nastavnike u oblasti emocija i emocionalnog ponašanja. smanjenju agresivnog ponašanja kod učenika, ali i povećanju motivacije i boljem školskom uspehu.
Emocionalna inteligencija je u negativnoj korelaciji sa odlaganjem izvršavanja školskih obaveza (domaćih zadataka, učenja, priprema za test), odnosno učenici sa razvijenijim “emocionalnim sposobnostima“ revnosnije i odgovornije izvršavaju svoje školske obaveze, što se odražava i na školski uspeh. Emocionalna kompetentnost učenika se pokazala i kao bitan faktor u prihvaćenosti od strane vršnjaka.
Sistematično upoznavanje učitelja i nastavnika sa konceptom emocionalne inteligencije, i njegovim uticajem na proces izlaganja, usvajanja i reprodukovanja gradiva, bi moglo da dovede do drugačijeg, konstruktivnijeg pristupa učenicima i nastavi. Te promene bi se zasnivale na činjenici da se nastavni proces ne sastoji samo iz intelektualnih, nego i emocionalnih komponenti, i ogledale bi se u uzimanju u obzir emocionalnih
činilaca prilikom usvajanja, izlaganja i reprodukovanja gradiva.
Jelena Pantić
 
Izvor: emocionalnainteligencija