Како уче ђаци у правој Монтесори школи – у Србији

Почетком двадесетих година прошлог века, италијански доктор и педагог Марија Монтесори (Maria Montessori, 1870-1952) развила је на основу систематског посматрања и научног истраживања у различитим културним окружењима иновативну методику наставе за децу, која је оставила неизбрисив траг у образовним програмима широм света. Она је заправо установила широк и интегрисан систем учења који обухвата различите области – математика, језик, наука, историја, књижевност, уметност, музика. Марија је објавила своју прву књигу 1909. године и након тога започела путовања по свету, а 1929. основала је Интернационално удружење Монтесори (АМИ) како би очувала интегритет своје заоставштине.

Монтесори као образовни приступ данас истиче важност учења деце кроз манипулацију различитим објектима, као и слободу избора да истраже своје окружење. Познат још као индивидуално или прогресивно учење, значајно се разликује од традиционалог приступа учењу и настави, базира се на сензорним доживљајима, а у методици наставе фокус му је на употреби чула. Према овом приступу свако дете може и треба само себе да учи, док учитељ/наставник помаже детету само ако му је то потребно, приступајући сваком ученику индивидуално у односу на његово постигнуће. Улога наставника јесте да охрабри децу да се укључе, да сами пронађу смисао и своја решења, третирајући их као целовите личности, док је укључивање одраслих у образовни процес деце минимално.

Монтесори основна школа у Србији

Монтесори приступ негује се и у Србији у „Монтесори основној школи”, која ради по плановима и програмима наставе и учења прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Школски програм се реализује употребом Монтесори метода, које се примењују као главно методичко средство у раду са ученицима од првог до четвртог разреда.

Школа располаже професионално опремљеним простором који обилује Монтесори материјалима за ученике распоређеним у три центра: математички, језички и космички центар. Центри су заправо учионице специјализоване за примену Монтесори наставне методе и опремљене мноштвом материјала који подстичу креативност у раду и учењу. Поред готових материјала, у центрима се налазе и материјали које ученици израђују са својим учитељима током процеса стицања различитих знања и вештина, па је усвајање знања кроз учење у контексту дубље и богатије од резултата учења у апстрактним контекстима.

Монтесори материјали у наставном процесу у овој основној школи користе се као методичко средство и као средство за самостално учење деце. Материјали су постављени свугде по учионици, тако да дете када уђе може да види шта је понуђено и да само одабере задатак који ће решавати према сопственом интересовању. Ово је базирано на начелу да деца боље уче када су заинтересована за садржај који уче. Када дете успешно реши задатак, оно свој рад ставља на полицу и прелази на решавање другог проблема.

Школски програм у „Монтесори основној школи” обогаћен је ваннаставним активностима у виду многобројних радионица спорта, глуме, музичке и ликовне културе. Социјални развој детета подстакнут је ситуацијама из реалног живота, будући да групе чине деца различитих способности и интересовања. Утврђено је да је учење оснажено када деца уче и од својих вршњака, а на овај начин деца се уче толеранцији и поштовању различитости. Након обраде наставног садржаја са учитељем, ученици активно учествују у настави тако што помажу једни другима. На овај начин деца стичу самопоуздање у раду и односу са вршњацима. Учитељ је ту да посматра и прати постигнућа детета, али га наводи да само долази до закључака, па му тако помаже да развије поверење и унутрашњу дисциплину.

Ванг Ен – дете које расте учећи три језика

Међу успешним ученицима школе налази се и један ученик кинеске националности Ванг Ен. Ен је уписан у први разред школске 2018/2019. године. При поласку у школу он није говорио српски језик, већ матерњи кинески и енглески.

Ен у школи српски језик похађа као нематерњи, стога је најпре учио штампана и писана слова ћирилице. Почетно читање и писање савладао је за кратко време помоћу Монтесори материјала, али и уз много упорности и труда. Након научених гласова и слова, брзо је савладао њихову синтезу у речи, а потом и спајање речи у реченице. Данас он показује изванредне резултате у писању текста по диктату, познавању правописних правила српског језика, читању текстова написаних ћириличним писмом, као и писању састава. Ен исто тако успешно решава математичке захтеве и проблеме. Савладао је сабирање и одузимање бројева до 100 и без тешкоћа решава текстуалне задатке на више нивоа сложености.

Оно што Ен уз велику мотивисаност покушава да савлада јесте језичка баријера на коју наилази приликом учења садржаја из предмета свет око нас. Непознате речи учи уз помоћ материјала, слика и уз помоћ учитеља и другара из одељења. Један од начина на који ученик превазилази проблем јесте да затражи превод те речи на енглески језик и на тај начин открива непознато. Он такође показује велики таленат и креативност у реализовању садржаја из музичке и ликовне културе. При ликовном изражавању је врло оригиналан и маштовит, а свој таленат за музику је успешно показао тако што је постао лауреат на престижном такмичењу младих виртуоза на клавиру и освојио највише признање.

Колектив „Монтесори основне школе” веома је поносан на Енове постигнуте резултате и што је овај креативни метод рада на његовом примеру показао да различитост није препрека, већ само изазов и додатни мотив за нове успехе!