Завршни испит 2022 – важни датуми

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

Фото Милена Анђела
Новости
Март

петак 25. 03.

13–15 ч

Пробни завршни испит, математика и пробни завршни испит по програму ФООО

субота 26. 03.

09–11 ч

Пробни завршни испит, српски/матерњи језик

субота 26.03.

11.30–13.30 ч

Пробни завршни испит, комбиновани тест

понедељак–петак 28.03–01.04.

Анализа пробног завршног испита.

Април

понедељак–четвртак 04. 04. од 08 ч до 07. 04. у 24 ч

Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs

четвртак–петак 07–08. 04. од 09 до 16 ч

Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама, као и у средњим школама у којима се полаже пријемни испит.

Maj

петак, субота и недеља 13, 14. и 15. 05. од 09 до 12 ч и од 14 до 17 ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

субота 14.05.

10-12 ч – биологија

14-16 ч – хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

субота и недеља

14.05. српски/матерњи језик 10-12 ч

15.05. страни језик 10-12 ч

Пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке

субота 14.05.

14-16 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

петак, субота и недеља 20, 21. и 22. 05. од 10 ч

Пријемни испити у музичким школама

петак, субота и недеља 20, 21. и 22. 05. од 10 ч

Пријемни испити у балетским школама

субота 21. 05.

10-12 ч – математика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)

субота

21. 05.

10-12 ч – географија

14-16 ч – историја

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју (географија/историја)

субота

21. 05.

14-16 ч – физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)

субота и недеља

21. 05. 11-13 ч – писмени тест

22. 05. од 10 ч – усмени испит

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

недеља

22. 05.

10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику

субота и понедељак

21. и 23. 05.

8-16 ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

субота-понедељак

16-24. 05.

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

субота-понедељак

16-24. 05.

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

недеља-уторак

17-25. 05.

Коначни резултати пријемних испита

Јун

субота и недеља 18. и 19. 06. од 10 ч

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању

субота 25. 06. од 10 ч

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота 25. 06.

10-11.30 ч – српски језик

12-12.30 ч – енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

недеља 26. 06. од 10 до 11.30 ч – математика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

понедељак 27. 06. од 09 до 11 ч

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика

уторак 28. 06. од 09 до 11 ч

Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО

среда 29. 06. од 09 до 11 ч

Завршни испит – комбиновани тест

понедељак-петак 27.06.-01.07.

Супервизија спровођења завршног испита

Јул

петак 01.07. до 09 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ

петак 01.07. од 09 до 16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

петак и субота

01.07. после 16 ч

02.07. до 09 ч

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

субота 02.07. од 09 до 16 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију

субота 02.07. после 18 ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

уторак 05.07. до 08 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

уторак 05.07. од 08 до 16 ч

Упис у музичке и балетске школе

уторак и среда 05.07. у 08 ч до 06.07 у 24 ч

Попуњавање листе жеља електронским путем

среда и четвртак 06. и 07.07. од 08 до 15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

субота 09.07. од 08 ч

Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

субота 09.07. од 08 до 15 ч

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

понедељак 11.07. до 08 ч

Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

среда 13.07. до 08 ч

Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

среда 13. 07.

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

четвртак-среда од 14.07. у 8 ч до 20.07. у 24 ч

Подношење пријаве за упис у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

четвртак и петак 14. и 15.07. од 08 до 15 ч

Подношење пријаве за упис у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

четвртак 14.07. од 08 до 15 ч

Попуњавање листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

петак 15.07. до 24 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

субота 16.07. до 08 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

субота 16.07. од 08 до 15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Август

среда 17.08. од 09 до 11 ч

Завршни испит – тест из српског/матерњег језика (августовски рок)

четвртак 18.08. од 09 до 11 ч

Завршни испит – тест из математике

петак 19.08. од 09 до 11 ч

Завршни испит – комбиновани тест

среда-недеља 17-21.08.

Супервизија спровођења завршног испита на нивоу државе

понедељак 22.08. до 08 ч

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу државе

понедељак 22.08. од 12 до 16 ч

Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)

понедељак 22.08. до 20 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

уторак и среда 23. и 24.08. од 08 до 16 ч

Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

четвртак и петак 25. и 26.08.

Унос одлука о упису

петак и субота 26. и 27.08.

Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

уторак-петак 23-26.08. од 08 до 15 ч

Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу