Кључне измене које доноси нови правилник о оцењивању у основним и средњим школама

До сада о провери знања наставници су морали да обавесте само ђаке у истом периоду, а сада распоред контролних и писмених задатака, мора да постоји на сајту и самим тим родитељи, а и деца имају увид када ће бити следећи контролни, односно писмени.

“Све су школе у обавези да на сајту објаве јавно када ће бити контролни и писмени. Ми те податке на сајту освежавамо на свака два месеца. Родитељи све више на ово обраћају пажњу и деца више не могу да сакрију када имају контролни. Самим тим постоји план, које направи одељенско веће и не може више да се дешава као пре, да деца у једном дану имају два контролна”, истиче Ирена Брајевић, директрка Осме гимназије.

Како сазнаје Блиц, Правилник је измењен у фебруару. Такође, унета је још једна значајна новина која се тиче самог рада наставника. Наиме, ако више од половине ђака једног одељења добије јединицу на контролоном или писменом задатку, тест се аутоматски поништава!

Наставник на усавршавању због лоших оцена

“Ради се о допуни закона о оцењивању у случају када наставник има поништену оцену, директор има пуно право да га пошаље на усавршавање, одговорајуће семинаре и додатне едукације. Имали смо такве примере. У вези ове теме, раније је постојала општа терминологија, али је последњих неколико година све утврђено јасним правилима. Постоји читав низ контролних механизама, којих се сви морају придржавати”, објашњава за Блиц Раде Зејак директор Шесте београдске гиманзије.

Правилник о оцењивању је врло једноставан, концизан и у теорији савршен, али колико је он заиста заживео у пракси прича директор Милош Бјелановић.

“Код нас се све ради по правилнику, деца имају изузетно добре радне навике и са њима је лако радити. Ми смо сва та правила спроводили и пре”, рекао је.

Међутим, има и наставника који имају другачије искуство.

“Као и на факултету, тако вам је и у средњој школи, постоје професори који уважавају одређену самовољу. Мислим да је тај проблем још више изражен у мањим срединама. Док сам био професор увек сам се питао, како је могуће да дете које може да савлада све предмете са петицом, има баш проблем са једним предметом. Мислим да се правилник не спроводи у оној мери у којој би требало и да је свима лакше да занемарују те проблеме него да их решавају”, објаснио је директор једне установе.

Да има истине у томе, показатељ је што многи родитељи нису упућени у Правилник о оцењивању и шта он подразумева. Оно што је и даље остало на снази јесте да на почетку школске године, ученици и родитељи би требали бити обавештени о критеријумима, начину, поступку и распореду оцењивања.

Осим што се контролни мора најавити пет дана унапред, може се затражити и поништавање резултата уколико више од половине добије негативну оцену, а предвиђене су и околности у којима ученик може да поништи оцену.

Када је реч о усменим проверама и писменим постигнућима у трајању до 15 минута оне се раде без најаве, да би се утврдила оставареност циља и часа и савладаности дела реализованих програмских садржаја. Оцене ових тестова не би требало да се уносе било где, па тако и да не утичу на крајњу оцену.

Кључне ставке у правилнику о оцењивању:

Контролни мора да се најави пет дана унапред;
Уколико више од половине ученика добије јединицу на тесту, он се аутоматски поништава, а директор може натавника да пошаље на додатно усавршавање;
Оцена мора да се унесе у дневник осам дана од провере, у противном се поништава;
У току часа наставници имају право да ђацима задају петнаестоминутни тест чија оцена не улази у дневник. То је само рекапитулација оного што су деца усвојила у току претходних 30 минута тог часа;
На сајту школа јавно мора да буде објављен распоред контролних и писмених задатака;
На оцену из владања не могу да утичу остале оцене. На пример, ако ученик има све петице, а рецимо да је починио вршњачко насиље и да зато има јединицу из владања, то што је одличан ђак не може да утиче на то да му се промени оцена из владања.

Извор: Блиц