Мали насилник ће носити ранац другу кога претуче. Eво какве казне чекају ученике који крше школска правила

Мали насилник ће носити ранац другу кога претуче: Ступио на снагу друштвено користан рад, ево какве казне чекају ученике који крше школска правила

Ова врста рада трајаће од 15 до 45 минута, а ангажовање ученика узимаће се у обзир код закључивања оцене из владања.
Ђаци који се потуку, разбију школски прозор, неоправдано изостају са наставе, украду нешто из учионице или измене податак у дневнику, од ове школске године ће, упоредо са изрицањем васпитне мере, бити кажњени и друштвено корисним радом.
Да ово није само празна прича доказује и усвајање Правилника који ће помоћи школама да за свако кршење правила нађу праву врсту друштвено корисног рада, а спектар је широк.
– Друштвено-користан, односно хуманитарни рад, школа одређује ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика – стоји у Правилнику.
Ђаци који крше школска правила ићи ће на друштвено користан рад, Фото: пиxабаy.цом
Друштвеним радом могу да буду кажњени и они који долазе у школу неприкладно одевени, ђаци који нарушавају хигијену школских и других просторија, оштећују имовину других ученика и не поштују прописана правила понашања у школи.
Тако ће насилнику који претуче школског друга бити наложено да му одређено време носи школску торбу, помаже током наставе, па чак и око домаћег задатка.
Казне за оне који униште, оштете, сакрију, изнесу, преправе података у евиденцији коју води школа биће нешто другачије. Они ће, рецимо, радити на летопису школе, мораће да направе приказ о значају важности евиденције и јавних исправа, или састав о историјским догађајима у којима је уништавана значајна документација.
Они који поломе или униште део школске имовине мораће да га врате у пређашње стање или да купе нов. За оне који у школи користе алкохол, дуван, дрогу, који уносе оружје и петарде или учестало чине лакше прекршаје део друштвено корисног рада биће израда презентације, брига о простору, помоћ домару, учествовање у предавањима које остварују стручњаци из области у којој је прекршај начињен…
Ова врста рада трајаће од 15 до 45 минута, а ангажовање ученика узимаће се у обзир код закључивања оцене из владања.
Примери активности друштвено-корисног рада: 
– продужетак обавезе редара
– писање састава на тему прекршаја
– осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему
– уређивање учионице, библиотеке, продуженог боравка, трпезарије, свечане сале
– помоћ у продуженом боравку
– помоћ ученицима којима је потребна подршка у учењу
– помоћ дежурном наставнику за време одмора
– помоћ стручном сараднику у припреми радионице
– помоћ у обављању административних послова, ковертирање, прекуцавање текстова
– брига о безбедности млађих ученика
– организовање посебне хуманитарне акције
– помоћ домару у радионици, уређење парка и простора око школе, чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена
– учествовање у организацији предавања МУП-а, Црвеног крста
– помоћ у трпезарији и упознавање са заштитом на раду
– остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге области у оквиру које је ученик прекршио правила
– учествовање у организовању спортских, музичких, културних и других активности
Горица Авалић
Извор: Tелеграф