Математика (Љ. Вдовић) – глобални и оперативни планови (2023/24. год.)

У прилогу се налазе годишњи и месечни  планови Издавачке куће “Едука”

Први разред

1. Годишњи план 

2. Годишњи план Војводина

3. Месечни планови 

4. Месечни планови Војводина 

5. Дневне припреме

6. Материјали