Министарка просвете: Мали матуранти имају прилику да бирају и један од 30 нових и осавремењених профила стручног образовања

Foto: MC

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић изјавила је да је опредељење Министарства просвете и Владе Србије да понуда образованих профила у средњим стручним школама одговара ономе што су потребе и захтеви тржишта. Она је, отварајући Конференцију „Стручно образовање и оспособљавање у Србији – спремати се за будућност“, рекла да се концепт планова и програма средњег стручног образовања заснива на обезбеђивању оптималног односа општег, стручног и практичног знања у датој дисциплини. Она је додала да овај однос осигурава спремност за брзу и безболну транзицију од школе до посла, што је први и најпожељнији каријерни пут за ученике средње стручних школа, али и отворена врата за наставак учења на вишим образовним нивоима.

Имајући то у виду, у Србији ће у школској 2024/2025. години, започети реализација 30 нових планова и програма наставе и учења за образовне профиле стручног образовања у различитим подручјима рада. Неки од ових планова и програма су иновирани и осавремењени, а неки, попут профила Пољопривредни техничар дигиталних технологија или Прехрамбено-биотехнолошки техничар, су потпуно нови и по први пут ће бити уведени у систем стручног образовања у нашој земљи“, рекла је министарка и подсетила на дуални модел образовања које је још једна специфичност нашег средњег стручног образовања.

Ђукић Дејановић је истакла да су сви програми иновативно повезали сродне дисциплине, модернизовани и уклопљени у савремене тржишне тенденције, а засновани су на стандарду квалификације.

Они представљају добар одговор образовног система на будуће потребе за радном снагом и добар избор младима у смислу будуће каријере“, поручила је министарка.

Министарка је рекла да је технолошки развој, дигитализација и зелена транзиција веома утичу на промене тржишта рада и да квалификована радна снага представља кључ економског развоја и конкурентности сваке земље.