Ministarstvo prosvete: Tokom pregleda testova sa probe državne mature pojavio se problem sa softverom. Pregled testova odložen za posle 6. juna

Proba državne mature održana je 31. maja u cilju pripreme obrazovnog sistema za uvođenje državne mature. Proba je obavljena upravo kako bi se testirao ceo sistem i utvrdili eventualni nedostaci koje je potrebno rešiti pre nego što se pristupi implementaciji ovog ispita u obrazovni sistem.

Foto: Canva

Ministarstvo prosvete je, tokom pregleda skeniranih testova iz srpskog jezika i književnosti, odnosno, maternjeg jezika i književnosti, utvrdilo da postoji problem sa softverom i pristupu pregledača zadacima koje je potrebno pregledati. To je izazvalo vremenska odstupanja od projektovanog plana i zahteva dodatna softverska podešavanja.

Uzevši u obzir navedeno, kao i završetak redovne nastave, ministarstvo je donelo odluku da se pregledanje testova odloži za period posle 06.06.2023. godine.

Ministarstvo prosvete predložilo je da se u cilju pripreme obrazovnog sistema za uvođenje državne mature, implementacija ovog ispita u obrazovni sistem produži za dve godine, odnosno da se ona umesto u junu 2024. polaže u junu 2026. godine.