Може ли осмак да понавља разред и шта кад падне на поправни испит?

Да поправни испити нису ствар прошлости и да чак и осмаци, ако се нимало не труде, могу доћи у ситуацију да не заврше осми разред у мају, тврде директори београдских основних школа за Euronews Srbija.

Како кажу, наставници се труде, дају шансе ученицима да поправе оцену, али један број је незаинтересован. Минимум који им задају да ураде, не испуне.

У ОШ „Лазар Саватић“ у Земуну кажу да је и код њих ове године један осмак пао на поправни.

Директор те школе Горан Петровић за Euronews Srbija каже да је директор шест година и да до сада никада нису имали пример да ученик осмог разреда иде на поправни испит, али да су сада оставили једног ученика јер је био потпуно незаинтересован да поправи оцену.

„Код нас је један ученик пао на поправни. За њега мора да се обезбеди додатна припремна настава, да би јуну изашао на полагање. Ако поправи оцену иде на завршни испит са вршњацима“, рекао је он.

А Закон о основном образовању и васпитању каже да поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта има до две недовољне закључне бројчане оцене из обавезних предмета или из једног обавезног предмета и изборног програма други страни језик.

Закон каже и да ученик осмог разреда не може да понавља разред уколико има више од две закључене јединице.

„Ученик осмог, односно завршног разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из обавезног предмета, односно изборног програма други страни језик из којег има недовољну оцену“, стоји у Закону.

Ученик осмог разреда који положи поправни испит, стиче право да полаже завршни испит у основном образовању и васпитању у прописаним роковима.