MPN: Pilot testiranje za državnu maturu u 103 škole krajem oktobra

Povodom danas objavljenog saopštenja Nacionalnog prosvetnog saveta, a na temu Projekta državna matura, Ministarstvo prosvete na svom sajtu objavilo je odgovor.

“Zajednička sednica Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Saveta za visoko obrazovanje je zakazana na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Projekta državna matura, a u sklopu planiranih aktivnosti obaveštavanja stručne javnosti o realizaciji projekta.” – navodi se na sajtu mpn.gov.rs.

Ministarstvo podseća i da su predstavnici sva tri saveta su i članovi Upravnog odbora Projekta državna matura te da oni na svakih šest meseci usvajaju izveštaj o realizovanim aktivnostima projekta. Projekat je za sve sednice UO odbora pripremao relevantne izveštaje o kojima se na sednicama diskutuje.

“Napominjemo da su sve aktivnosti, normativna akta, materijali, dostupni kako stručnoj, tako i široj javnosti, a pre svega učenicima, nastavnicima i roditeljima, putem veb sajta državne mature https://matura.edu.rs/, još od proleća ove godine.”

Povodom saopštenja NPS o održanoj sednici i izražene bojazni o sudbini projekta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja napominje:

  • Pitanje prihvatanja državne mature kao procesa sertifikacije srednjoškolskog obrazovanja i kvalifikacije učenika na visokoškolske ustanove ne postoji. Opšte je prihvaćen stav i od strane visokoškolskih ustanova, da ove dve funkcije državne mature doprinose kvalitetu obrazovanja na oba obrazovna nivoa. Slični ili isti koncepti sertifikacije i kvalifikacija su već decenijama prisutni u mnogim evropskim zemljama.
  • Što se tiče postavljene dileme da li će visokoškolske ustanove prihvatiti maturu, odgovor je da dilema ne postoji. Pošto je reč o projektu velike važnosti za unapređivanje kvaliteta obrazovanja u Republici Srbiji, fakulteti prihvataju koncept državne mature, s tim što će se svaki fakultet izjasniti koji predmeti na maturi (obavezni i izborni) će biti kvalifikacioni za upis na njihove studijske programe. Pojedini fakulteti će zbog svojih specifičnosti imati ispite koji će proveravati posebne sposobnosti učenika (npr. umetnički fakulteti, fakultet za sport…).

Kako do prve mature ima još dve školske godine, jasno je da će javnost imati dovoljno vremena i prilike da se upozna sa svim detaljima ovog procesa. Zajednička sednica sva tri saveta je i zakazana da bi se najavio prvi naredni korak – pilot testiranje pripremljenih zadataka za državnu maturu u 103 srednje škole krajem oktobra 2020. godine. Tim povodom je za sledeću nedelju zakazana i konferencija za medije koju će održati ministar prosvete i ambasador Evropske delegacije u Beogradu.