Najveći problem s kojim će se suočiti naša deca opisan je u novoj slikovnici Kreativnog centra

Verovatno najveći problem savremenog sveta i svih nas je što ne razumemo koliko je strahovito bitno da promenimo svoj odnos prema prirodi. Broj onih, čak i među vama koji ovaj tekst čitate, koji će sutra plastičnu flašu odložiti u posebnu kesu i odneti na reciklažu, koji će rešiti da ne pale auto do prodavnice jer će time pomoći očuvanju prirodne sredine, koji će paziti da potroše što manje vode… zanemarljivo je mali.

Iako je sasvim jasno da je globalno otopljavanje samo jedna od nekoliko velikih pretnji za celokupan život na planeti, ponašamo se kao da se to zapravo dešava nekom drugom, kao da to nije naš problem. Možda nije, ali problem naše dece i to verovatno najveći s kojim će se suočiti – jeste. Zato, pokušajte da ih naučite da čuvaju prirodu, da recikliraju, da pešače uvek kad mogu. A to možete samo na jedan način – ličnim primerom i edukacijom.

U izdanju Kreativnog centra nedavno se pojavila nova slikovnica koja vam na početku tog puta na kom ćete učiti dete da sačuva svoju sredinu, može biti odličan saveznik. “Uzbuna u kući belih medveda” priča je Stanke Brdar, ekologa i borca za očuvanje životne sredine. Knjigu je ilustrovao Emir Durmišević. Na jedan prijemčiv i osvešćujući način ova priča u deci budi potrebu da naprave te sasvim male promene u svojim navikama i tako sačuvaju život Uveu i njegovoj porodici.

O slikovnici smo razgovarali upravo sa autorkom.

Kako je nastala slikovnica Uzbuna u kući belih medveda?

Zabrinjavajuće slike topljenja leda na „vrhu sveta“ bile su motiv za priču o tome kako beli medvedi gube svoje stanište. Najveće pretnja ovom moćnom i neprikosnovenom vladaru ledenog prostranstva u prošlosti su bili lovci, a sada njegov opstanak ugrožava globalno zagrevanje. Arktički led na kome oduvek žive, gde se hrane i podižu svoje mladunce ubrzano se topi i to je zvono za uzbunu ne samo u kući belih medveda. Zbog rasta temperature ugroženi su i drugi stanovnici Severnog pola, mnoge biljne i životinjske vrste širom Planete.

U izveštajima eksperata o stanju Planete najavljuje se da nas možda čeka „topla budućnost“. U dugoj istoriji postojanja Zemlje klima se često menjala, ali promene koje se sada dešavaju su brze i nepredvidive. Klimatolozi sadašnji rast temperature dovode u vezu sa aktivnostima ljudi, sa neobuzdanim trošenjem prirodnih resursa, pre svega fosilnih goriva. Pritisak potrošnje je veći nego što priroda može da obnovi, preti da naruši krhku ravnotežu na Planeti.

Pojasnite nam njen koncept pošto ovo nije samo obična slikovnica (na kraju se nalaze i saveti o tome šta ljudi mogu da urade da sačuvaju “kuću belih medveda”).

Uzbuna u kući belih medveda je ekološka priča o malom medvedu Uveu koji sam i uplašen ploveći na sve tanjoj santi leda, daleko od svoje kuće saznaje i vidi mnogo toga što ga dodatno uznemiri. To što vidi su zapravo prizori realnosti sveta u kome živimo – džinovski kruzeri, more zatrpano smećem, gradovi koji se guše u smogu, posečeno drveće, ugroženi kitovi …

Ukoliko priča o porodici belih medveda kod dece pobudi empatiju i ekološki ih probudi, na kraju slikovnice mogu da saznaju šta mogu svakodnevno da rade kako bi štedeli energiju i brinuli o životnoj sredini. To što svako može da uradi su male promene, mali koraci. Ako je mnogo onih koji prave te korake onda su pozitivne promene moguće.

Kao ekološkinja Vi se već dugo bavite pitanjima očuvanja prirode. Među Vašim projektima izdvajaju se priručnici „Čuvari prirode“ za učenike nižih razreda osnovne škole, koji su godinama nailazili na odličan prijem u školama, a sada i ova slikovnica. Koja su Vaša iskustva u radu sa decom i kako ona primaju ove sadržaje?

Deca imaju prirodnu radoznalost da otkrivaju svet oko sebe, da ga istražuju, vrednuju. U ranom uzrastu dete svoju okolinu upoznaje svojim čulima, a kako raste njegova opažanja i istraživačke aktivnosti postaju složenije, interesuje se za pojave u prirodi, za svojstva vode, vazduha, za ugrožene vrste. Neupitno je da sa ekološkim obrazovanjem treba krenuti od malih nogu. Kada se deci na razumljiv i zanimljiv način predočavaju konkretne ekološke teme i problemi, kada stiču znanja kroz iskustvo, ona se senzibilišu i motivišu za brižljiv i odgovoran odnos prema prirodi, žele i mogu da budu njeni čuvari.

I još nešto, draga deco i roditelji. Tačnije – dragi roditelji i deco. Uve ima nešto važno da vas zamoli: