Nastavnici nemaju obavezu da učenike ocenuju isključivo u školi

Nastavnici osnovnih i srednjih škola koji to žele mogu da pozovu učenike da u školi rade pismene i kontrole zadatke ili da ih usmeno propituju i ocene.

Krizni štab je dao saglasnost na predlog Ministarstva prosvete da se omogući i ocenjivanje u školi, ali su u tom slučaju obrazovne ustanove dužne da vode računa o poštovanju epidemioloških mera i da đaci na odgovaranje dolaze u manjim grupama.

Nastavnici nemaju obavezu da učenike ocenuju isključivo u školi, što znači da oni koji to žele mogu tokom izvođenja nastave na daljinu da đake ocenuju onlajn.

Takođe je na nastavnicima i školama da procene veličinu grupe koju će pozvati da dođe u ustanovu, što znači da to ne mora nužno da bude pola odeljenja, rečeno je Danasu u Ministarstvu prosvete.