Наставници, проверите како васпитавате у школи

Учитељи средње, а и мало старије генерације, с радошћу се сећају семинара које је др Љубица Продановић, чланица и сарадница Педагошког друштва Србије, дугогодишња сарадница Савеза учитеља Републике Србије и почасни члан Друштва учитеља Београда својевремено држала по школама, желећи да своје колеге подсети, подстакне, а понекад и опомене како треба васпитавати ученике у школи. Полазила је од тога да сви МОГУ, али да неки ХОЋЕ да уложе мали властити напор и постану успешнији учитељи, васпитачи… Поверење између свих учесника у наставном процесу стављала је на прво место, желећи тиме да истакне да свако има своју улогу у истом, да су све те улоге испреплетене и да понашање свих зависи од међусобних веза и односа.
Из њеног дугогодишњег практичног искуства, настала је и ова књига – приручник – „Проверите како васпитавате у школи“.
Књига је намењена првенствено учитељима, свима онима који уче ђаке, дакле, свим просветним радницима.
Подељена је на неколико целина:

  • Активност ученика у настави
  • Процена учениковог рада
  • Наставникова процена властитог рада
  • Одељењско старешинство
  • Одељењско и наставничко веће
  • Одељењска заједница ученика
  • Сарадња са родитељима

У свакој овој области, др Продановић лако „плете“ причу, поткрепљену реалним ситуацијама, и за сваку ситуацију налази адекватно решење. У свакој од описаних ситуација нашао се сваки учитељ, бар једном, а са многим ситуацијама се сусреће свакодневно.
Књига је конципирана као збирка савета, који, и ако се не усвоје у потпуности, могу довести сваког учитеља до систематичног разрешења и најтежих васпитних, а и образовних проблема.
Делови књиге погодни су за читање на Наставничком већу, Одељењском већу, а и на родитељским састанцима. Следећи њене савете, учитељи могу лакше сагледати потребе ученика и родитеља, а често могу спознати и своје дилеме, понекад тако скривене, да ни сами нису знали да их имају.
Читајући ово штиво, сваки учитељ може ојачати себе и своју улогу у настави и васпитању.
Такође, биће спремнији да ојача одељењску заједницу и ученике као појединце. Помоћу реалних ситуација описаних у књизи, учитељ може ојачати и везу између ученика и родитеља.
Љубица Продановић се залаже за стварање ситуација у којима ће сви актери доћи до конструктивног решења.
Како она „води“ кроз ситуације које су решиве, тако они који ХОЋЕ, могу веома лако да „воде“ себе, ученике и родитеље кроз образовно – васпитни процес.
Ово је књига коју сваки наставник мора бар једном прочитати, а пожељно би било да је потом повремено, према ситуацији, користи.
И не заборавимо речи ауторке: „Школа је радно место и одраслих и младих. Трудите се да у проценама рада и понашања свих учесника у том радном процесу не будете строжи према младима него према одраслима, којима и ви припадате“.
Пише: Ивана Бошњак Бошњак