Не чекајте чудо! ОДВЕДИТЕ дете логопеду

Многи важни тренуци знају да прођу у чекању да се деси чудо. Када је говорно-језички развој у питању, логопеди теже да не верују у чуда, већ у континуирани и интензивни рад. Најдобронамернији савет који можете добити када приметите било какво кашњење у проговарању и развоју говора и језика, је да се одмах обратите логопеду.

Различити нивои развоја слуха, говора и језика везују се за одређени период, такозвани критични период. Из тог разлога, од пресудне важности је савесно пратити развој детета. Ма колико нам било тешко да признамо да дете у нечему заостаје у односу на своју браћу или сестре, или пак вршњаке, од кључног је значаја на време се обратити за помоћ. Наиме, уколико се ти критични периоди пропусте, имајте на уму да су тешко надокнадиви. Из тог разлога, као родитељи, будите савесни у праћењу норми развоја предвиђених за узраст, а у исто време, обратите пажњу на начине на које треба стимулисати дете.

Исправна дијагностика и рани почетак третмана у случају да постоји кашњење говора, међу пресудним су факторима за правилан развој говора код детета. Разлози за кашњење говора могу бити бројни (на пример, могу бити биолошке или психолошке природе, али и последица неадекватне стимулације и недовољно богатог искуства детета). Некада, међутим, неки разлози нису довољно видљиви и обелодане се тек касније током третмана. Из тог разлога, важно је да дете прати будно око стручњака који ће знати да родитељима скрене пажњу.

Логопедски третман подразумева интензивну стимулацију говором уз помоћ различитих врста активности. У зависности од тога шта су потребе детета, његови афинитети, мотивације и кооперативности, уводе се различите врсте заједничких активности кроз које логопед и дете заједно раде ка томе да се говор „пробуди“. Логопед ради на раној говорној стимулацији, на јављању и развоју говора, на богаћењу речника, на њиховој функционалној употреби, на разумевању говора и на многим другим аспектима говорно-језичког развоја. С обзиром да су говор и мишљење у спрези, рад логопеда често превазилази границе онога што се дефинише као искључиво развој говора, већ ради на општем оспособљавању детета за разноврсне животне ситуације.

Говор није нешто што се јавља изоловано од искуства које има дете. Из тог разлога, логопедски третман подразумева и пружање различитих искустава која су детету неопходна да би почело да користи говор. Често, да би се појачала ефективност логопедских третмана, у рад се укључује мултидисциплинарни тим, односно реедукатор психомоторике, психолог и лекари који прате различите медицинске аспекте који су у директној спрези са говором.

У рад са дететом, неизоставно су укључени родитељи. Од велике важности је да они прате рад логопеда са дететом, да пажљиво слушају сугестије и буду спремни да и сами унесу промене у своје понашање, функционисање, односе. Некада је тешко прихватити своју грешку и помислити на то да део наше кривице стоји у основи проблема детета. Из тог разлога, често је у рад укључен и психолог који води родитеље кроз тај процес промене. Врло је важно да као родитељи преузмете одговорност која вам припада и да будете котерапеути у процесу рада са дететом.

Од ваше спремности да тражите помоћ зависи да ли ће је дете на време добити, а онда и- да ли ће се правилно развијати.

Немојте веровати када вам кажу да сте дошли прерано. Посетите логопеда што раније.

Извор: logoped-drcabarkapa.com