Neće svi vrtići raditi isto od septembra, neki roditeljima već traže određene potvrde

30 avgusta, 2020

Svaka Predškolska ustanova u dogovoru sa lokalnom samoupravom i lokalnim kriznim štabom organizuje svoj i rad svakog objekta u njenom sastavu

Foto: Canva

Rad vrtića u Srbiji od 1. septembra razlikovaće se od ustanove do ustanove, ili od grada do grada, a sve u zavisnosti od epidemiološke situacije, prostornih kapaciteta i raspoloživog kadra. Pravila neće biti za sve ista, pa će neki raditi punim kapacitetom, a neki smanjenim, odnosno roditelji će morati da dostave potvrdu da moraju da budu fizički prisutni u sedištu firme, odnosno da dete mora u obdanište. Mnogi roditelji su već dobili ovo obaveštenje, i potvrde treba da dostave do ponedeljka, 31. avgusta.

Jedino što važi za sve vrtiće, jeste da za decu od pet i po do šest i po godina, koja pohađaju pripremni predškolski program, on mora da se obezbedi u kolektivu, ili kroz onlajn.

Prema našim saznanjima, Granskom sindikatu prosvetnih radnika Srbije “Nezavisnost” i drugim reprezentativnim sindikatima, danas je stigao odgovor ministra prosvete Mladena Šarčevića, na sve sugestije radnika u predškolskim ustanovama u vezi sa početkom rada nove školske godine. Oni su, da podsetimo, tražili da se i njima dostave jasni modeli početka rada, jer ako rade punim kapacitetom, nemaju ni prostora ni kadra da ispoštuju sve epidemiološke mere.

Iz dopisa ministarstva proizilazi da svaka Predškolska uprava (PU) u dogovoru sa lokalnom samoupravom i lokalnim kriznim štabom može da organizuje svoj rad, a u skladu sa epidemiološkom situacijom, prostornim kapacitetom i raspoloživim kadrom.

– Predškolska ustanova je upućena da u saradnji sa osnivačem (jedinicom lokalne samouprave) planira i operativno razrađuje mogućnosti postepenog/ faznog prijema upisane dece, na način koji, s jedne strane obezbeđuje uvažavanje potreba porodica i, s druge strane, osigurava zaštitu zdravlja i bezbednosti svih uključenih aktera (dece, zaposlenih, roditelja).

– Tokom ovog procesa, predškolska ustanova u saradnji sa nadležnim organom lokalne samouprave i kriznim štabom, donosi odluke o otvaranju, odnosno zatvaranju objekta PU, kao i o povećanju odnosno smanjenju broja dece u objektu/vaspitnoj grupi, na osnovu sagledevanja ukupne epidemiološke situacije, privredne i društvene situacije u konkretnoj lokalnoj zajednici i drugih činilaca (prostornih, kadrovskih i materijalno-tehničkih mogućnosti). Preporučeno je da se odluke donose za svaki objekat predškolske ustanove – navodi se u dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Podseća se da se u onim opštinama u kojima je i dalje na snazi vanredna sitruacija zbog korona virusa, primenjuju sve preventivne mere i u predškolskim ustanovama.

Predškolci obavezno pohađaju priremni predškolski program

Ističe se samo da je predškolska ustanova, koja ima pripremni predškolski program, dužna da u njega uključi decu od pet i po do šest i po godina.

– Ako se roditelj opredeli da dete pred školu ne šalje u kolektiv zbog bolesti, straha, PU treba da omogući aktivnosti putem onlajn podrške i drugih kanala komunikacije – stoji u ovom dopisu.

Pojedine predškolske ustanove, kako saznajemo, već su roditeljima prosledile uputstva kako će se odvijati rad vrtića od 1. septmebra.

Tako su neki roditelji već dobili obaveštenje da im je neophodna potvrda poslodavca da moraju da radi u firmi a ne od kuće. U njima se navodi da je odluku donela lokalna samouprava.

Ovako izgleda jedno takvo obaveštenje

– Poštovani roditelji, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, a u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, lokalna samouprava je donela sledeću odluku:

1. Prvog dana pri prijemu u Ustanovu, roditelj je u obavezi da donese lekarsku potvrdu od pedijatra da je dete zdravo, ne stariju od sedam dana.

2. Roditelj je u obavezi da najkasnije do 31. avgusta svom matičnom vaspitacu dostavi potvrdu o radnoj angažovanosti tj. da posao mora obavlja u sedištu firme u kojoj radi sa kontaktom poslodavca.

3. Roditeljima koji nisu u mogućnosti da obezbede potvrdu o radnoj angažovanosti neće biti naplaćeni režijski troškovi, kao što je to bio slučaj u maju.

4. Za decu koja su uključena u poludnevni oblik rada Pripremnog predškolskog programa (u grupama koje imaju više od 15-oro dece) rad će se organizovati u kombinaciji naizmeničnog nedeljnog pohađanja, uz obezbeđivanje onlajn podrške za decu u nedeljama u kojima nisu uključena u neposredan vaspitno-obrazovni rad.

5. Evaluacija i revidiranje preduzetih aktivnosti se planira na dve nedelje kako bi se postupci uskladili sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Izjašnjavanje roditelja

Inače, kao što smo već pisali, roditelji su još prošle nedelje, na poziv vrtića, počeli da se izjašnjavaju na koji način žele da im deca pohađaju vrtić. U anketama koje su dobili roditelji čija deca pohađaju beogradske i vrtiće u drugim gradovima, oni su se izjašnjavali da li će im deca ići u celodnevni boravak, poludnevni, da li će vrtić pohađati kroz onlajn podršku ili kroz kombinovani oblik rada, odnosno, naizmenični boravak u vrtiću i onlajn podršku.

1. Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, površina koje se najčešće dodiruju rukama, pribora i
opreme, vodom i deterdžentom i korišćenjem standardnih dezinficijenasa, kao i provetravanje prostorija obavezno pre započinjanja rada i nakon završetka radnog vremena.

2. Na ulazu u objekat postaviti dezobarijeru, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

3. Na sajtu objekta i na ulazu u objekat postaviti pravila ponašanja roditelja prilikom dolaska i odlaska.

4. Poštovati važeću proceduru ponovnog dolaska deteta nakon dužeg odsustva uz potvrdu nadležnog pedijatra. Za prijem dece uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i obezbedilo održavanje rastojanja od najmanje 1,5 metar. Ukoliko je moguće organizovati prijem dece ispred objekta u unapred dogovorenim intervalima. Roditelji dece moraju da nose zaštitne maske.

5. Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti: raspiratornih, crevnih i bolesti sa povišenom telesnom temperaturom.

6. Edukovati zaposlene o obavezi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja, stanja dece i pridržavanja postupaka u skladu sa preporukama vezanim za prevenciju pojave COVID-19, uključujući poštovanje socijalne distance i korišćenje lične zaštitne opreme. Zaposlene kod kojih se ispolje simptomi bolesti odmah udaljiti sa radnog mesta.

7. Prilikom prijema, treba proveriti da li kod deteta postoje znaci respiratorne infekcije. Pri svakoj sumnji na postojanje bolesti disajnih puteva dete ne primati u kolektiv. Ukoliko je moguće izmeriti temperaturu beskontaktnim toplomerom koji nakon svake upotrebe treba obrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola. Zaposleni koji prima decu pre i posle svakog kontakta sa detetom treba da opere ruke toplom vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi i da koristi ličnu zaštitnu opremu.

8. U predškolskoj ustanovi zaposleno osoblje u obavezi je da nosi zaštitne maske.

9. Izbegavati mešanje dece iz različitih vaspitnih grupa u istom prostoru.

10. Na vidnim mestima u objektu postaviti postere sa preporukama za zaštitu od infekcije i informacije za roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti.

11. Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, na primer plišane igračke. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Odrediti mesto za odlaganje prljavih i čistih igračaka.

12. Za dnevni odmor dece postaviti krevete po principu „noge-glava” na udaljenosti od najmanje 1,5 metar, odnosno tako da bude jedno dete na svaka 4 m2 . Za svako dete obeležiti posteljinu i voditi računa da svako dete spava u svom krevetu.

13. Potrebno je sprovesti pojačane higijenske mere prilikom pranja, umivanja, presvlačenja i držanja dece u naručju.

14. Obavezan je nadzor dece od strane vaspitača tokom pranja ruku. Ukoliko vaspitač pomaže detetu prilikom pranja ruku, potrebno je da nakon toga opere svoje ruke.

15. Deca za stolovima treba da sede na udaljenosti od najmanje 1,5 metar. Ne dozvoliti deci da međusobno dele hranu.

16. Osoblje koje radi na pripremi i distribuciji hrane mora da nosi maske i rukavice i da redovno sprovodi mere lične higijene.

17. Ne organizovati proslave, kao ni organizovane grupne posete na mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete.

18. Sprovoditi mere socijalnog distanciranja u slučaju da postoji organizovani prevoz dece – vozač i deca moraju da nose maske, a deca treba da sede u svakom drugom redu. Ukoliko je nedovoljan broj mesta u vozilu, transport organizovati po vremenskim intervalima. Neophodno je sprovoditi pojačanu higijenu i dezinfekciju vozila.

19. Ukoliko je moguće, obezbediti prostoriju koja se može koristiti za izolaciju osoblja ili dece kod kojih se pojave simptomi bolesti disajnih puteva.

20. U slučaju pojave simptoma ili sumnje na postojanje KOVID-19 infekcije

– Kod svake promene zdravstvenog stanja, dete izolovati u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje/staratelje i u najkraćem roku, dete uputiti lekaru. Ukoliko se vrši merenje telesne temperature običnim toplomerom (preporučeno samo kod dece kod koje se sumnja na povišenu telesnu temeperaturu), obavezna je dezinfekcija toplomera nakon merenja, kao i higijena ruku

– Proveriti zdravstveno stanje ostale dece, koja borave u kolektivu, i svaki sumnjiv slučaj izolovati.

– U slučaju potvrde KOVID-19 infekcije, prostor u kome je dete boravilo ne koristiti. Otvoriti spoljna vrata i prozore da bi se prostor provetrio. Pre čišćenja prostora sačekati bar 24 časa. Detaljno oprati i dezinfikovati prostor, površine, pribor, opremu…

21. Savetuje se nesmetani rad predškolskih ustanova do daljnjeg.

Izvor: Telegraf

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama