Неће сви вртићи радити исто од септембра, неки родитељима већ траже одређене потврде

Свака Предшколска установа у договору са локалном самоуправом и локалним кризним штабом организује свој и рад сваког објекта у њеном саставу

Foto: Canva

Рад вртића у Србији од 1. септембра разликоваће се од установе до установе, или од града до града, а све у зависности од епидемиолошке ситуације, просторних капацитета и расположивог кадра. Правила неће бити за све иста, па ће неки радити пуним капацитетом, а неки смањеним, односно родитељи ће морати да доставе потврду да морају да буду физички присутни у седишту фирме, односно да дете мора у обданиште. Многи родитељи су већ добили ово обавештење, и потврде треба да доставе до понедељка, 31. августа.

Једино што важи за све вртиће, јесте да за децу од пет и по до шест и по година, која похађају припремни предшколски програм, он мора да се обезбеди у колективу, или кроз онлајн.

Према нашим сазнањима, Гранском синдикату просветних радника Србије “Независност” и другим репрезентативним синдикатима, данас је стигао одговор министра просвете Младена Шарчевића, на све сугестије радника у предшколским установама у вези са почетком рада нове школске године. Они су, да подсетимо, тражили да се и њима доставе јасни модели почетка рада, јер ако раде пуним капацитетом, немају ни простора ни кадра да испоштују све епидемиолошке мере.

Из дописа министарства произилази да свака Предшколска управа (ПУ) у договору са локалном самоуправом и локалним кризним штабом може да организује свој рад, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, просторним капацитетом и расположивим кадром.

– Предшколска установа је упућена да у сарадњи са оснивачем (јединицом локалне самоуправе) планира и оперативно разрађује могућности постепеног/ фазног пријема уписане деце, на начин који, с једне стране обезбеђује уважавање потреба породица и, с друге стране, осигурава заштиту здравља и безбедности свих укључених актера (деце, запослених, родитеља).

– Током овог процеса, предшколска установа у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе и кризним штабом, доноси одлуке о отварању, односно затварању објекта ПУ, као и о повећању односно смањењу броја деце у објекту/васпитној групи, на основу сагледевања укупне епидемиолошке ситуације, привредне и друштвене ситуације у конкретној локалној заједници и других чинилаца (просторних, кадровских и материјално-техничких могућности). Препоручено је да се одлуке доносе за сваки објекат предшколске установе – наводи се у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Подсећа се да се у оним општинама у којима је и даље на снази ванредна ситруација због корона вируса, примењују све превентивне мере и у предшколским установама.

Предшколци обавезно похађају приремни предшколски програм

Истиче се само да је предшколска установа, која има припремни предшколски програм, дужна да у њега укључи децу од пет и по до шест и по година.

– Ако се родитељ определи да дете пред школу не шаље у колектив због болести, страха, ПУ треба да омогући активности путем онлајн подршке и других канала комуникације – стоји у овом допису.

Поједине предшколске установе, како сазнајемо, већ су родитељима проследиле упутства како ће се одвијати рад вртића од 1. септмебра.

Тако су неки родитељи већ добили обавештење да им је неопходна потврда послодавца да морају да ради у фирми а не од куће. У њима се наводи да је одлуку донела локална самоуправа.

Овако изгледа једно такво обавештење

– Поштовани родитељи, у складу са препорукама Министарства здравља и Министарства просвете, а у тренутној епидемиолошкој ситуацији, локална самоуправа је донела следећу одлуку:

1. Првог дана при пријему у Установу, родитељ је у обавези да донесе лекарску потврду од педијатра да је дете здраво, не старију од седам дана.

2. Родитељ је у обавези да најкасније до 31. августа свом матичном васпитацу достави потврду о радној ангажованости тј. да посао мора обавља у седишту фирме у којој ради са контактом послодавца.

3. Родитељима који нису у могућности да обезбеде потврду о радној ангажованости неће бити наплаћени режијски трошкови, као што је то био случај у мају.

4. За децу која су укључена у полудневни облик рада Припремног предшколског програма (у групама које имају више од 15-оро деце) рад ће се организовати у комбинацији наизменичног недељног похађања, уз обезбеђивање онлајн подршке за децу у недељама у којима нису укључена у непосредан васпитно-образовни рад.

5. Евалуација и ревидирање предузетих активности се планира на две недеље како би се поступци ускладили са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Изјашњавање родитеља

Иначе, као што смо већ писали, родитељи су још прошле недеље, на позив вртића, почели да се изјашњавају на који начин желе да им деца похађају вртић. У анкетама које су добили родитељи чија деца похађају београдске и вртиће у другим градовима, они су се изјашњавали да ли ће им деца ићи у целодневни боравак, полудневни, да ли ће вртић похађати кроз онлајн подршку или кроз комбиновани облик рада, односно, наизменични боравак у вртићу и онлајн подршку.

1. Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, површина које се најчешће додирују рукама, прибора и
опреме, водом и детерџентом и коришћењем стандардних дезинфицијенаса, као и проветравање просторија обавезно пре започињања рада и након завршетка радног времена.

2. На улазу у објекат поставити дезобаријеру, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

3. На сајту објекта и на улазу у објекат поставити правила понашања родитеља приликом доласка и одласка.

4. Поштовати важећу процедуру поновног доласка детета након дужег одсуства уз потврду надлежног педијатра. За пријем деце успоставити процедуру контролисаног уласка како се не би стварала гужва и обезбедило одржавање растојања од најмање 1,5 метар. Уколико је могуће организовати пријем деце испред објекта у унапред договореним интервалима. Родитељи деце морају да носе заштитне маске.

5. Едуковати родитеље о важности остајања код куће деце са симптомима болести: распираторних, цревних и болести са повишеном телесном температуром.

6. Едуковати запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања, стања деце и придржавања поступака у складу са препорукама везаним за превенцију појаве ЦОВИД-19, укључујући поштовање социјалне дистанце и коришћење личне заштитне опреме. Запослене код којих се испоље симптоми болести одмах удаљити са радног места.

7. Приликом пријема, треба проверити да ли код детета постоје знаци респираторне инфекције. При свакој сумњи на постојање болести дисајних путева дете не примати у колектив. Уколико је могуће измерити температуру бесконтактним топломером који након сваке употребе треба обрисати дезинфекционим средством на бази 70% алкохола. Запослени који прима децу пре и после сваког контакта са дететом треба да опере руке топлом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди и да користи личну заштитну опрему.

8. У предшколској установи запослено особље у обавези је да носи заштитне маске.

9. Избегавати мешање деце из различитих васпитних група у истом простору.

10. На видним местима у објекту поставити постере са препорукама за заштиту од инфекције и информације за родитеље о важности остајања код куће деце са симптомима болести.

11. Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати, на пример плишане играчке. Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за одлагање прљавих и чистих играчака.

12. За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава” на удаљености од најмање 1,5 метар, односно тако да буде једно дете на свака 4 м2 . За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава у свом кревету.

13. Потребно је спровести појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења и држања деце у наручју.

14. Обавезан је надзор деце од стране васпитача током прања руку. Уколико васпитач помаже детету приликом прања руку, потребно је да након тога опере своје руке.

15. Деца за столовима треба да седе на удаљености од најмање 1,5 метар. Не дозволити деци да међусобно деле храну.

16. Особље које ради на припреми и дистрибуцији хране мора да носи маске и рукавице и да редовно спроводи мере личне хигијене.

17. Не организовати прославе, као ни организоване групне посете на местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете.

18. Спроводити мере социјалног дистанцирања у случају да постоји организовани превоз деце – возач и деца морају да носе маске, а деца треба да седе у сваком другом реду. Уколико је недовољан број места у возилу, транспорт организовати по временским интервалима. Неопходно је спроводити појачану хигијену и дезинфекцију возила.

19. Уколико је могуће, обезбедити просторију која се може користити за изолацију особља или деце код којих се појаве симптоми болести дисајних путева.

20. У случају појаве симптома или сумње на постојање KОВИД-19 инфекције

– Код сваке промене здравственог стања, дете изоловати у собу за изолацију, одмах обавестити родитеље/старатеље и у најкраћем року, дете упутити лекару. Уколико се врши мерење телесне температуре обичним топломером (препоручено само код деце код које се сумња на повишену телесну темепературу), обавезна је дезинфекција топломера након мерења, као и хигијена руку

– Проверити здравствено стање остале деце, која бораве у колективу, и сваки сумњив случај изоловати.

– У случају потврде KОВИД-19 инфекције, простор у коме је дете боравило не користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења простора сачекати бар 24 часа. Детаљно опрати и дезинфиковати простор, површине, прибор, опрему…

21. Саветује се несметани рад предшколских установа до даљњег.

Извор: Телеграф