Норвешка прича: Игра на киши

Да би се дете правилно развијало, потребно је да се суочава са таквим препрекама које може да успешно савлада. Као последица сваког малог дететовог успеха, настаје његова увереност у властите способности – самопоуздање. Зато проблеми у развоју дететовог самопоуздања настају или онда када су препреке веома велике, за дете несавладиве, или онда када их дете уопште нема. Типичан пример за то је она врста патолошког развоја детета која је означена као претерано заштићено или презаштићено дете.

norveska

Ранко Рајовић