НОВ ЗАKОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ: Ђаци ће за праксу у фирмама добијати и плату

11 октобра, 2017

 
Предлог Закона о дуалном образовању који је Влада Србије упутила у скупштинску процедуру требало би да омогући ефикасније образовање, као и запошљавање младих одмах после средње школе.
Циљ закона је прилагођавање средњег стручног образовања потребама привреде, смањивање стопе незапослености младих до 25. године и јачање конкурентности привреде Србије на регионалном и глобалном нивоу.
Предлогом Законом уређују се садржај и начин остваривања дуалног образовања, узајамна права и обавезе ученика, родитеља, школе и послодавца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, као и друга питања од значаја за дуално образовање.
Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу компетенције у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.
Министар просвете, уз претходно прибављено мишљење Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, доноси план и програм наставе и учења. Стандард квалификације и план и програм наставе и учења иновира се сваких пет година, или у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају.
Обим учења кроз рад износи најмање 20 одсто а највише 80 одсто часова од укупног броја часова стручних предмета.
Учење кроз рад реализује се у складу са школским календаром током школске године у периоду од 8 до 20 сати, најдуже шест сати дневно, односно 30 сати недељно, у складу с планом и програмом наставе и учења.
Учење кроз рад реализује се у целости код једног, односно више послодаваца у складу са планом и програмом наставе и учења. У школи се реализује највише 25 одсто часова учења кроз рад.
Ученик који обавља учење кроз рад има право на накнаду, која се исплаћује једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70 одсто минималне цене рада. Подзаконске акте за спровођење овог закона, министар доноси у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Влада образује комисију за развој и спровођење дуалног образовања у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, ради спровођења и унапређивања дуалног образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата.
Одредбе Предлога Закона о дуалном образовању примењиваће се на део средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле у трајању од три, односно четири године и специјалистичког образовања, у складу са законом.
Kако се наводи у образложењу, један од разлога за доношење законе је то што Законом о средњем образовању и васпитању који је донет 2013. године, није уређено дуално образовање.
Извор:Бета

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама