Nove Osnove programa za predškolce i radni materijali Kreativnog centra koji ga prate

3 septembra, 2020

Kreativni centar već više od trideset godina prati i svojim izdanjima podržava i razvija obrazovno izdavaštvo u Srbiji. To se posebno odnosi na izdanja namenjena predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Od samih početaka ova izdavačka kuća poklanja posebnu pažnju deci, vaspitačima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u ovaj proces, trudeći se da ide u korak s razvojem i usvaja nova znanja koja unapređuju ovu oblast rada.

U skladu s tim, autori i urednici u Kreativnom centru ove godine su se posvetili radu na novim izdanjima kojima prate preporuke novih Osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Program Godine uzleta akcenat stavlja na dečju igru i aktivno učešće u praktičnim situacijama, što se poklapa s njihovim dosadašnjim idejama o pristupu učenju u ovom najranijem periodu.

Novi pripremni predškolski materijali Vrtić za maštanje i Igram se i razmišljam jesu radno-igrovni materijali namenjeni deci, vaspitačima i roditeljima. Smišljeni su i koncipirani tako da izlaze u susret novim Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i da podržavaju razvoj ključnih obrazovnih kompetencija. Oblikovani u formi blokova, materijali imaju funkcionalan prostor za rad, ali i brojne dodatke. Svi sadržaji omogućuju deci da i sama odlučuju o tome šta će, kada i kako raditi, uz obilje ideja za izradu materijala za igre i sredstava koja se mogu upotrebljavati u daljem procesu. Takođe, podržavaju razvoj kritičkog mišljenja, mašte i kreativnosti, kao i saradnju dece sa odraslima, razvoj samostalnosti i sve druge ciljeve istaknute u novim Osnovama programa. Vaspitačima ovi materijali pomažu u kreativnom planiranju rada, a roditeljima pružaju nove ideje za provođenje kvalitetnog vremena u igri i radu s decom.

Iz radnog lista Vrtić za maštanje

Materijali podržavaju ključne obrazovne kompetencije:
  • komunikaciju na maternjem jeziku;
  • matematičke, naučne i tehnološke kompetencije;
  • digitalne kompetencije;
  • učenje učenja;
  • društvene i građanske kompetencije;
  • inicijativu i preduzetništvo;
  • kulturološku svest i izražavanje.

Vrtić za maštanje, autora Simeona Marinkovića i Slavice Marković, namenjen je deci u uzrastu od 5 do 7 godina. Aktivnosti, priče, zadaci i pitanja oblikovani su na način da podstiču radoznalost i kreativnost kod dece, kao i uočavanje detalja i postavljanje pitanja o pojavama i svetu koji ih okružuje. Na spontan i nenametljiv način deca stiču znanja iz različitih oblasti, i to tako što uče kroz istraživanje i igru, u interakciji s vršnjacima i sa odraslima. Materijal daje snažan podsticaj za kreativno izražavanje u raznim domenima – u jezičkom, dramskom, likovnom i dr.

Vrtić za maštanje oslonjen je na Osnovne programa Godine uzleta, pa su tako ponuđene priče, aktivnosti, pitanja i zadaci pokretač istraživačkog procesa i u potpunosti su usmereni na dete i njegove potencijale. Dat je najširi izbor mogućih aktivnosti koje su u vezi s različitim aspektima dečjeg razvoja – od grafomotoričkog do jezičkog i logičko-matematičkog. Svaka priča i prateće aktivnosti i pitanja podstiču komunikaciju, promišljanje i istraživanje, a pored toga, daju i dragocene smernice vaspitačima i roditeljima kada je reč o tekstovima za čitanje deci, kao i preporuke za igre koje mogu igrati s njima.

Podsećamo na to da se knjiga Vrtić za maštanje našla u užem izboru za Nagradu Najbolji evropski udžbenik (Best European Learning Materials Award – BELMA) u kategoriji materijala za predškolce (www.belma-award.eu). Nagrada se dodeljuje prvog dana Sajma knjiga u Frankfurtu.

Igram se i razmišljam, autora Simeona Marinkovića i Slavice Marković, namenjen je deci u uzrastu od 5 do 7 godina. Reč je o višenamenskom radnom materijalu koji se bavi osnovnim matematičkim pojmovima, ali istovremeno izlazi u susret i dečjoj potrebi za igrom i pokretom.

Iz radnog lista Igram se i razmišljam

Kroz 32 teme dete stiče potrebne matematičke kompetencije koje su mu važne za pripremu za polazak u školu. Novina koju ovaj materijal donosi jeste to što matematički pojmovi nisu dati samo apstraktno, već su povezani sa širim spektrom aktivnosti, kao što su vežbe oblikovanja, vežbe relaksacije, tradicionalne i savremene igre. Na taj način, pored intelektualne radoznalosti, zadovoljena je i dečja potreba za igrom, komunikacijom i telesnim pokretom. Uz svaku temu ponuđena su i pitanja za razmišljanje, motivacioni tekstovi koji mogu biti pokretač za istraživanje i razgovor, kao i brojni zanimljivi i podsticajni zadaci.

U ovogodišnjoj predškolskoj ponudi Kreativnog centra nalazi se i radno-igrovni materijal Igrom od glasa do slova, autorki dr Mirjane Marković, Slavice Tomić, Slobodanke Dade Milovanović. Osmišljen je tako da podržava razvoj predveština rane pismenosti. Oblikovan je u formi bloka na 32 strane (+ dve strane s nalepnicama), a redosled obrade slova dat je prema bukvarskom rasporedu. Za svako slovo ponuđeno je više vežbi i igara koje prate neki od koraka u procesu od glasa do slova, a u prilogu se nalaze: nalepnice koje se koriste pri rešavanju određenih zadataka, velika štampana slova azbuke i slovni konstruktor.

Iz radnog lista Igrom do glasa i slova

Pri korišćenju ovog radnog materijala od velike pomoći može biti priručnik Od glasa do slova istih autorki.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama