Novi Edukini elektronski dodaci olakšaće rad nastavnicima

Proces digitalizacije je nezaustavljiv. Želeli mi to ili ne, ona se uvlači u svaki segment naših života, pa samim tim i u jedan od najvažnijih, a to je obrazovanje. I to je dobro. Nove tehnologije, kao i sve na ovom svetu, imaju dobre i loše strane, a na nama je da one dobre usvojimo i iskoristimo, a loše obiđemo. I upravo je taj odnos prema tehnologiji jedno od mesta na kom se pokazuju nastavnici koji su dobri u svom poslu. Jer, posao u nastavi odavno se ne svodi samo na papir, tablu i kredu. Za one koji žele da unaprede svoj rad, postoji mnogo načina da to učine uz pomoć savremenih tehnologija.
Među prvima to je prepoznala i IK „Eduka” ponudivši učiteljima savremene digitalne nastavne materijale koji će im sasvim sigurno olakšati svakodnevni rad. Jedan od mnogih elektronskih dodataka, Dete i svet”, predstavljen je na Sajmu knjiga. Autori Marela Manojlović, Brankica Đurić i Dmitrij Černišev napravili su odličnu aplikaciju, a malo više detalja saznali smo upravo od Brankice.

Pre nego što nam kažete nešto o novoj aplikaciji, bilo bi interesantno čuti kako su nastavnici sa kojima ste sarađivali generalno raspoloženi za rad sa novim tehnologijama i u kojoj meri verujete da će klasična nastava prerasti u digitalnu?
Moj utisak je da nastavnici nisu u otporu što je važan preduslov za prihvatanje elektronskih nastavnih materijala. Mnogi od njih vrlo su znatiželjni i nestrpljivi da oplemene svoj rad zanimljivim sadržajima poput ovog koji pre svega učenika čini aktivnijim u procesu učenja u odnosu na klasičnu nastavu. Smatram da smo na početku jedne nove ere u obrazovanju jer informacione tehnologije veoma brzo napreduju i čine našu svakodnevicu. Ne sumnjam da će elektronski obrazovni materijali biti veoma brzo prihvaćeni i da će postati sastavni deo svakodnevnog nastavnog procesa.
Zašto bi svaki nastavnik trebalo da prihvati sve ono što digitalizacija u nastavi donosi?
Deca se od malena susreću sa savremenim elektronskim uređajima (računari, tableti, pametni telefoni…) bez kojih bi život savremenog čoveka bio nezamisliv. U skladu s tim i škola mora da ide u korak sa razvojem tehnologija i primenjuje ih kako bi učenje iz dana u dan postajalo sve lakše i jednostavnije. Elektronski nastavni materijali mnogo su interesantniji za decu jer se njihovom upotrebom pažnja učenika potpuno usmerava na sadržaj učenja.
Šta čini Dete i svet i kome je aplikacija namenjena?
„Dete i svet“ je elektronski dodatak uz udžbenik Svet oko nas 2, sa kojim je sadržajno i funkcionalno povezan. Čine ga tri tematske celine: Dete i škola, Dete i priroda i Dete u prostoru i vremenu. Svaka tema ima tri segmenta: „Učimo zajedno“, „Vreme je za igru“ i „Zrnca zanimljivog znanja“. U segmentu „Učimo zajedno“ nalaze se raznovrsni zadaci različitog tipa i nivoa složenosti. Za svaki rešeni zadatak učenik dobija od 0 do 5 poena, a na kraju svake tematske celine sledi i konačna ocena. Znamo koliko je deci ovog uzrasta igra bitna i neophodna, a isto tako znamo i da je metoda igrovnih aktivnosti u nastavi jedna od najpoželjnijih i najdelotvornijih. Zato smo se potrudili da se u našem elektronskom dodatku nađu raznovrsne, vedre igrice koje će deci dodatno, na ležeran i zabavan način približiti obrađene sadržaje. „Zrnca zanimljivog znanja“ obiluju video-materijalima koji će deci pružiti mnoštvo interesantnih, neobičnih, novih, podsticajnih saznanja o svetu u kome žive a koja se tiču sadržaja iz svake tematske celine. Dakle, ovaj elektronski dodatak namenjen je pre svega učenicima, a potom i nastavnicima koji pojedine njegove delove mogu koristiti u različitim delovima časa.
Kako funkcioniše ovaj elektronski dodatak?
Aplikacija se može koristiti na svim uređajima (desktop i laptop računarima, tabletima i pametnim telefonima), pri čemu je za njeno korišćenje potreban samo web-browser (Mozzila, Chrome…). Nakon pokretanja aplikacije, oglašava se Bubica koja glasovnim uputstvima vodi kroz elektronski dodatak. Pozicioniranjem na određene ikonice pojavljuje se i zapis šta one znače. Dakle, vrlo se jednostavno koristi.
Da li je za njeno korišćenje potrebno neko posebno računarsko predznanje?
Potrebno je samo osnovno računarsko predznanje koje podrazumeva uključivanje računara i pokretanje aplikacije. Ništa više od toga.
Na koji način će Dete i svet olakšati svakodnevni rad učiteljima?
Zadaci iz segmenta „Učimo zajedno“ mogu se iskoristiti za utvrđivanje gradiva, igre iz segmenta „Vreme je za igru“ kao motivacione ili završne aktivnosti, a multimedijalni sadržaji iz „Zrnca zanimljivog znanja“ za bolje razumevanje sadržaja koji se obrađuje na času i proširivanje znanja. U tom smislu „Dete i svet“ pruža materijal koji će učiteljima pomoći da sadržajno obogate svoju nastavu.
Pored aplikacije „Dete i svet” iz Eduka je korisnicima svojih udžbenika ponudila i posebne dodatke za Matematiku 1 i Svet oko nas 1, a kako saznajemo na sajmu, to nije sve. Plan je da se učiteljima i nastavnicima koje koriste Edukine udžbenike što više pojednostavi rad i ponude savremena tehnološka rešenja koja će im pomoći da se više fokusiraju na rad sa decom, a manje na pripreme za taj rad.
Nagoveštaj same aplikacije „Dete i svet” pogledajte na snimku ispod:
[ot-video][/ot-video]