Нови правилник у вртићима – није оправдано изостати због распуста или страха од вируса

Од септембра деца у вртићима имају право на 10 дана неоправданог одсуства годишње. И тада се родитељима умањује цена вртића за 50 одсто по дану недоласка. Пре увођења овог правилника, то ограничење није постојало, те се цена вртића умањивала за сваки дан недоласка.

Нови правилник односи се на неоправдана одсуства, док се изостанци за које родитељ приложи лекарско уверење сматрају оправданим. Такође, одсуство због годишњег одмора такође је оправдано, уз решење које родитељ мора да приложи.

Foto: Canva

„Неки од родитеља сматрају да то није у реду, зато што у неким ситуацијама они желе да оставе дете код куће, а у том случају они морају да плаћају пуну цену вртића. Наравно, с друге стране, оно што је врло важно да истакнемо је то да имамо доста деце која би сигурно редовно ишла у вртић, а нису уписана и мислим да је то један од разлога зашто је такав правилник донесен“, рекла је Гордана Племић, директорка Удружења „Родитељ“.

Правилник доноси и неке погодности

Ако сами доносите храну за своје дете, вртић ћете платити мање. Рачуне неће плаћати ни када се установа реновира, а детету није обезбеђен боравак у другом објекту, као и када се због епидемије ради у ограниченом капацитету или је дете у самоизолацији.

„Оно што представља још једну олакшицу за родитеље то је могућност да се изјасне да њихово дете не борави у вртићу један одређени временски период када плаћају 50 одсто, што доказују једном изјавом. То је у случајевима када је дете дуго било болесно, или уколико планирају проширење породице, па да се на тај начин заштити и мајка трудница“, истакла је Биљана Гајић, директорка ПУ „Свети Сава“.

Оно што није добро је чињеница да у овом тренутку страх од епидемије, па чак ни члан породице који спада у ризичну групу, нису оправдани разлози изостанка.

Такође, пре увођења новог правилника родитељи су могли млађе дете не воде у вртић док је старије на зимском распусту. Сада и у том случају мора да се плати пуна цена.

„То јесте један од великих проблема кад имате једно школско дете, а друго дете у вртићу и не можете да га одведете дете код баке, деке, негде ван града, родитељи се највише жале на тај део, зато што је тим правилним одређено да ван годишњег одмора само 10 дана у току године можете правдати те неке ванредне ситуације када дете не долази у вртић“, каже директорка Удружења „Родитељ“ Гордана Племић.

Потребна писмена дозвола

Према њеним речима, требало би да се обрати пажња на то и да се нађе начин да родитељи у таквим ситуацијама могу донети неку потврду, писменим путем затражити да у одређеном временском периоду дете неће долазити у вртић.

„Уколико то буде усаглашено неким правилницима, ми можемо да изађемо у сусрет родитељима у вези са тим питањем, али у овом моменту кроз овај правилник који је сада измењен даје им се много могућности за коришћење повлашћеног боравка детета, тако да не видим зашто би то сада представљало толики проблем, мислим да имају довољно алтернатива“, напомиње Биљана Гајић.

Према подацима Секретаријата за образовање и дечју заштиту почетком године је само 20 одсто малишана долазило у вртић.

Извор: РТС/Зелена учионица