Новине у полагању завршног испита, биће ангажован мањи број наставника

Након пробног завршног испита, који је спроведен прошле недеље и за који је министар просвете изјавио да је протекао успешно, мале матуранте од 17. до 19. јуна очекује и онај прави завршни испит.

Како пише Танјуг, уведен је низ новина када је реч о полагању мале матуре. Ове године је први пут успостављен систем реализације завршног испита који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова, стоји у саопштењу Министарства просвете.

„Узимајући у обзир проблеме који су се претходних година дешавали услед ангажовања спољних штампарија, ове године је у складу са препоруком Заштитника грађана обезбеђен професионални штампач како би се процес припреме, штампања и паковања тестова обављао централизовано у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.“ – кажу из Министарства.

Шифровање самих тестова је такође унапређено и сваки тест садржи QR код који ће на самом тесту бити везан за појединачног ученика, што цео процес чини анонимним до краја прегледања. Раније је у процес мануелног шифровања и дешифровања тестова било укључено више од 5.000 шифраната, а дигитализацијом процеса то је избегнуто.

Дистрибуција се обавља у сарадњи са Поштама Србије, тестови се додатно пакују у њихове запечаћене кутије. Комплетан процес контролисаће и припадници полиције. Након што ученици ураде тестове, тестови се упаковани по истом запечаћеном принципу, возилима Поште враћају у Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

У Заводу је централизовано скенирање свих тестова и од тог тренутка је цео процес дигитализован. Ово је веома значајан искорак у односу на претходне године када су наставници тестове у папирној форми прегледали у школама, што је због више фактора доводило до евентуалних грешака које ће се дигитализацијом избећи.

Софтвер, који је направљен специјално за ову намену, питања затвореног типа прегледаће аутоматски, а питања отвореног типа слаће овлашћеним наставницима да прегледају путем рачунара.

Наставници неће знати чији тест прегледају, а свако отворено питање ће бити послато да га прегледају двој наставника како би се обезбедила непристрасност и избегле евентуалне грешке у прегледању. Оваквим поступком се постиже максимална транспарентност и објективност у прегледању тестова, а штеди се и време које наставници треба да утроше за прегледање.

Осим мање потребног времена за прегледање, за реализацију целог процеса је потребан и мањи број наставника с обзиром да се затворена питања прегледају аутоматски. До сада је у завршном испиту учествовало 7.800 наставника (2.600 наставника по тесту), а ове године ће тај број бити знатно мањи.