Обрада Бајке о белом коњу – Тијана Милисављевић

Децо, како сте данас? Како сте се осећали када сте сазнали да не би требало да излазите из куће и свог дворишта? Шта вам недостаје? Сигурна сам да вам највише недостаје дружење са вршњацима. Зато се дружимо овако, онлајн, и  трудимо се да време проведемо квалитетно.

Сада ћемо послушати једну причу која говори о коњу коме је нешто недостајало.

Пажљиво слушајте видео „Бајка о белом коњу“. Док слушате, пратите текст у вашим Читанкама, на страни 14 и бележите непознате речи уколико их има.

Бајку о белом коњу написао је Стеван Раичковић. Кликом на његово име видећете његову биографију. Издвојите неколико најбитнијих података и запишите у вашим свескама.

Запишите непознате речи.

‒ О коме говори ова бајка?

‒ Шта вам се допало у њој?

Шта је тема бајке? Смислите и напишите тему у коментару, а онда ћемо да изаберемо ону најсвеобухватнију за заједничку. Напишите ликове и поруку бајке. Поруку ћемо, такође анализирати у групи, а записаћемо неколико.

Домаћи задатак: Сажето препричај бајку.

Аутор лекције је Тијана Милисављевић, професор разредне наставе и мастер дефектолог-логопед и аутор блога razvojdecjihpotencijala.blogspot.com.