– Овај пројекат остао је у сенци завршних испита па школе вероватно нису обратиле пажњу на наш јавни позив. Зато их позивамо да што пре процене колико наставника нема основну дигиталну писменост, па да се пријаве – каже Снежана Марковић, саветник за ИКТ у Министарству просвете.
Она наводи да је веома важно да сви наставници и стручни сарадници овладају употребом дигиталних технологија у настави и вођењу администрације, јер се школе налазе у фази преласка вођења администрације са папира на компјутере.
– Посебно је важно да наставници буду оспособљени за употребу дигиталне технологије у настави јер она омогућава да квалитетније испланирају и реализују наставу, да и сами буду креатори, да овладају етичким и безбедносним аспектима употребе ИКТ, као и да прате напредак ученика – каже Снежана Марковић.
БЕСПЛАТАНО
ПРОГРАМ стручног усавршавања реализоваће се у школама почев од 15. августа 2017. године. Програм стручног усавршавања биће бесплатан за учеснике.