Оцењивање ђака – сме ли се одступати од прописаног броја писмених задатака и оцена

Ученици виших разреда основне школе и средњошколци од јуче су поново на настави у школама, по распореду који је утврђен на почетку школске године.

У највећем броју образовних установа то подразумева комбиновани модел наставе, односно смењивање две групе истог одељења које наставу прате непосредно и онлајн, на недељном нивоу или дан за даном. Ђаци од првог до четвртог разреда настављају по устаљеном режиму да у школу долазе сваки дан, такође подељени у групе. Часови трају по 30 минута, а школе су обавезне да се придржавају епидемиолошких мера.

Док није било непосредне наставе у учионицама, наставници су могли да бирају хоће ли ђаке оцењивати онлајн или их позивати да дођу у школу. Сада се, међутим, и усмене и писмене провере знања одржавају у школама, а то важи и за ученике чији су се родитељи определили да наставу прате на даљину.

Иако су на снази измењени правилници о оцењивању који дозвољавају да се закључна оцена изведе и са мање од четири по полугодишту, односно две за предмете чији је недељни фонд један час, то не значи аутоматско смањивање броја писмених задатака.

Министарство просвете је недавно послало обавештење директорима основних и средњих школа у којима пише да је „у циљу заштите најбољег интереса ученика допуштено одступити од највише једног писменог задатка за оне предмете за које је програмом наставе и учења прописана реализација четири писмена задатка у току наставне године“.

Одлуку о одступању од прописаног броја писмених задатака, на образложени предлог предметног наставника доноси стручно веће уз сагласност директора, наведено је у допису Министарства.

Надлежни подсећају наставнике да „приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима кључним за остваривање исхода“, али не прецизирају шта то конкретно значи. Све је, дакле, на самим наставницима да процене шта је то што сматрају битним, а на исти начин им је допуштено да прескоче до 20 одсто градива.

Тако пише на папиру, а шта се у пракси догађа поуздано не зна нико. Јавна је тајна да се поједине наставне јединице уписују у дневник, а да нису обрађене, јер су наставници у стисци с временом.

На то је утицало и затварање школа и организација наставе по којој се групе ученика истог одељења наизменично смењују, па је само за контролне и писмене задатке било потребно двоструко више часова.

Више на: Данас