Од јесени део ненаставног особља постаће технолошки вишак, а посао ће добити више стручних сарадника

 

Синдикалци тврде да би око хиљаду радника одржавања могло да остане без радног места


У основним и средњим школама радиће од јесени 155 психолога више, најавио је недавно министар просвете Младен Шарчевић. Са друге стране, биће мање теткица, домара, ложача и другог ненаставног особља. У Унији синдиката процењују да ће чак хиљаду домара и ложача остати без посла, када се примени нови правилник о финансирању, који је Министарство послало свим школама.
Према речима Стевана Јурића из Уније, управо мањак домара, а посебно ложача, представља највећу опасност, јер ће довести до ситуације да котлови за грејање у школама остану без надзора, што може да буде опасно.
– Правилник није правио разлику између школа према врсти грејања – каже Јурић. – Онај ко има даљинско грејање, њему ложач не треба, наравно. Али, рецимо, једна школа из Крушевца има матичну градску школу, једно издвојено одељење са котлом и две сеоске школе са укупно 18 пећи у учионицама. Нови правилник каже да све то треба да одржавају и ложе два човека.
Јурић каже да је синдикат своју рачуницу о прекобројнима у школама направио на узорку од 400 школа, које су чланице Уније. Испоставило се да ће највише “настрадати” домари и ложачи, врло мало теткице, а да ће заиста бити повећан број стручних сарадника – психолога, педагога, логопеда…
У Министарству потврђују повећање броја стручних сарадника и то због јачања превенције насиља у школама. Њихов број је, подсећају у Министарству просвете, изменом истог правилника био смањен 2016. године, што је, објашњавају, “умногоме отежало укупне напоре на решавању проблема вршњачког насиља”.
– Присуство већег броја стручних сарадника неопходно је и због новина које смо увели или су у току припреме, попут каријерног вођења ученика или националног испитивања образовних постигнућа ученика – кажу у Министарству просвете. – Основним школама омогућено је ангажовање додатних 38 библиотекара, за колико се умањило право на ангажовање у средњим школама. С обзиром на то да постоје велике неусаглашености Правилника о финансирању основне и Правилника о финансирању средње школе, намера нам је била да, колико је могуће, уједначимо критеријуме који постоје за ангажовање запослених.
Објашњавају и да се норма за раднике одржавања хигијене и домаре годинама није мењала, упркос смањењу броја ученика и одељења у целој Србији.
– Техничко помоћно особље ангажовањем у школама везано је за квадратуру објеката, који су нажалост, због опадања броја деце у Србији у великом проценту неоправдано велики, у односу на број ученика који се у њима образују – појашњавају у Министарству просвете. – Тачан број радника који ће бити технолошки вишак на овим местима није могуће утврдити, из разлога што ће једном броју школа бити одобрено повећање норме на овим местима, на основу специфичности које оне у раду имају, с обзиром на то да ће израдом нове мреже школа, која је у припреми, доћи до промена у ангажовању ових запослених.
Због неслагања са новим правилима и број технолошких вишкова, који је добијен укрштањем броја квадрата и ученика, Унија синдиката просветних радника послала је допис Министарству просвете од кога тражи да правилник буде измењен. Надају се да ће пре почетка школске године њихове примедбе бити уважене.
Опасност од незгоде
Синдикалци сматрају да је веома опасно да пећи и котлови остају без надзора ложача. Подсећају на инцидент када је пре неколико година експлодирао котао школе у Рековцу и када је било повређених. Свакако је, кажу, требало прво сачекати мишљење стручних служби да ли ова грејна тела уопште смеју да раде без стручног надзора.

Пише И. Мићевић
Извор: Новости