Od jeseni deo nenastavnog osoblja postaće tehnološki višak, a posao će dobiti više stručnih saradnika

 

Sindikalci tvrde da bi oko hiljadu radnika održavanja moglo da ostane bez radnog mesta


U osnovnim i srednjim školama radiće od jeseni 155 psihologa više, najavio je nedavno ministar prosvete Mladen Šarčević. Sa druge strane, biće manje tetkica, domara, ložača i drugog nenastavnog osoblja. U Uniji sindikata procenjuju da će čak hiljadu domara i ložača ostati bez posla, kada se primeni novi pravilnik o finansiranju, koji je Ministarstvo poslalo svim školama.
Prema rečima Stevana Jurića iz Unije, upravo manjak domara, a posebno ložača, predstavlja najveću opasnost, jer će dovesti do situacije da kotlovi za grejanje u školama ostanu bez nadzora, što može da bude opasno.
– Pravilnik nije pravio razliku između škola prema vrsti grejanja – kaže Jurić. – Onaj ko ima daljinsko grejanje, njemu ložač ne treba, naravno. Ali, recimo, jedna škola iz Kruševca ima matičnu gradsku školu, jedno izdvojeno odeljenje sa kotlom i dve seoske škole sa ukupno 18 peći u učionicama. Novi pravilnik kaže da sve to treba da održavaju i lože dva čoveka.
Jurić kaže da je sindikat svoju računicu o prekobrojnima u školama napravio na uzorku od 400 škola, koje su članice Unije. Ispostavilo se da će najviše „nastradati“ domari i ložači, vrlo malo tetkice, a da će zaista biti povećan broj stručnih saradnika – psihologa, pedagoga, logopeda…
U Ministarstvu potvrđuju povećanje broja stručnih saradnika i to zbog jačanja prevencije nasilja u školama. Njihov broj je, podsećaju u Ministarstvu prosvete, izmenom istog pravilnika bio smanjen 2016. godine, što je, objašnjavaju, „umnogome otežalo ukupne napore na rešavanju problema vršnjačkog nasilja“.
– Prisustvo većeg broja stručnih saradnika neophodno je i zbog novina koje smo uveli ili su u toku pripreme, poput karijernog vođenja učenika ili nacionalnog ispitivanja obrazovnih postignuća učenika – kažu u Ministarstvu prosvete. – Osnovnim školama omogućeno je angažovanje dodatnih 38 bibliotekara, za koliko se umanjilo pravo na angažovanje u srednjim školama. S obzirom na to da postoje velike neusaglašenosti Pravilnika o finansiranju osnovne i Pravilnika o finansiranju srednje škole, namera nam je bila da, koliko je moguće, ujednačimo kriterijume koji postoje za angažovanje zaposlenih.
Objašnjavaju i da se norma za radnike održavanja higijene i domare godinama nije menjala, uprkos smanjenju broja učenika i odeljenja u celoj Srbiji.
– Tehničko pomoćno osoblje angažovanjem u školama vezano je za kvadraturu objekata, koji su nažalost, zbog opadanja broja dece u Srbiji u velikom procentu neopravdano veliki, u odnosu na broj učenika koji se u njima obrazuju – pojašnjavaju u Ministarstvu prosvete. – Tačan broj radnika koji će biti tehnološki višak na ovim mestima nije moguće utvrditi, iz razloga što će jednom broju škola biti odobreno povećanje norme na ovim mestima, na osnovu specifičnosti koje one u radu imaju, s obzirom na to da će izradom nove mreže škola, koja je u pripremi, doći do promena u angažovanju ovih zaposlenih.
Zbog neslaganja sa novim pravilima i broj tehnoloških viškova, koji je dobijen ukrštanjem broja kvadrata i učenika, Unija sindikata prosvetnih radnika poslala je dopis Ministarstvu prosvete od koga traži da pravilnik bude izmenjen. Nadaju se da će pre početka školske godine njihove primedbe biti uvažene.
Opasnost od nezgode
Sindikalci smatraju da je veoma opasno da peći i kotlovi ostaju bez nadzora ložača. Podsećaju na incident kada je pre nekoliko godina eksplodirao kotao škole u Rekovcu i kada je bilo povređenih. Svakako je, kažu, trebalo prvo sačekati mišljenje stručnih službi da li ova grejna tela uopšte smeju da rade bez stručnog nadzora.

Piše I. Mićević
Izvor: Novosti