Одобрени нови уџбеници Креативног центра за шести разред (прелистајте их овде)

3 јуна, 2019

Направити квалитетан уџбеник нимало није једноставан посао. Треба испратити план и програм, водити рачуна о томе шта је деци потребно да би учила са задовољством, а шта наставницима да би на прави начин поделили своје знање. Имати добре сараднике, стручњаке са годинама искуства у својим областима, али и талентоване илустраторе, само су неки од предуслова. Прелистали смо њихове нове уџбенике за шести разред основне школе и, делује да је Креативни центар и ове године испунио очекивања. И више од тога.

СРПСКИ ЈЕЗИК. ЧИТАНКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

У Читанци се налазе сви обавезни текстови за обраду предвиђени новим програмом наставе и учења (2019/2020). Прегледне је структуре и с јасним налозима, релевантним и примереним узрасту. У пет тематских целина налазе се текстови праћени богатом и разноврсном методичко-дидактичком апаратуром. Добро смишљен корпус питања, задатака и вежбања – задаци за разумевање прочитаног, за анализу књижевних вредности и развој систематизованих знања из теорије књижевности. Уз сваки текст дати су задаци различитих нивоа тежине. На крају сваког поглавља дата је систематизација знања из теорије књижевности.

Прелистајте Читанку за шести разред овде

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Симеон Маринковић

Овај радни уџбеник усклађен је с новим програмом наставе и учења (2019/2020). У целој књизи видљива је намера аутора да ученицима приближи граматичке области на тај начин што ће дефиниције и правила свести на потребну меру, а примени правила и њиховом присуству у језику дати прави значај. Ауторов методички приступ састоји се у томе што полази од занимљивих текстова, с јасно истакнутим језичким појавама које ће се проучавати; затим се језичке појаве и законитости дефинишу, а онда следе задаци за вежбање. Задаци су разноврсни, разврстани према тежини, добро одмерени и омогућавају ученицима да активно провере у којој мери разумеју обрађено градиво. Саставни део радне свеске представљају Контролни листови, који садрже девет провера знања.

Прелистајте Уџбеник за српски језик за шести разред овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
МАТЕМАТИКА. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић

Уџбенички комплет је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Уџбеник је обликован тако да ученика активно води кроз лекцију, од једноставних примера, преко правила, до задатака за вежбу. Свака наставна тема почиње уводном страном, где се налазе примери из свакодневног живота, понешто из историје математике и кратка најава садржаја који ће се обрађивати, као и кратак тест за проверу претходно усвојених знања, неопходних за успешно савладавање садржаја који следе. На крају сваке наставне теме налазе се прегледне систематизације градива. Збирка прати уџбеник и у њој се налази право богатство разноврсних задатака за даље вежбање. И уџбеник и збирка садрже решене примере који помажу у разумевању градива. Начин излагања је прилагођен узрасту и разумљив за ученика. На крају уџбеника и збирке су резултати и упутства за решавање свих задатака.

Прелистајте Математику за шести разред – УЏБЕНИКовде

Прелистајте Математику за шести разред –ЗБИРКУ ЗАДАТАКАовде

ЛИКОВНА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Мирјана Живковић

Уѕбеник Ликовна култура ауторке Мирјане Живковић има пет тематских целина, и то: Боја, Комуникација, Текстуре, Маштарије, Простор и ја. Садржаји су прилагођени захтевима новог плана наставе и учења (2019/2020). Разноврсни примери и прилози ученицима помажу да се упознају са стваралаштвом познатих уметника. Уз обрађене теме понуђени су и бројни предлози за рад уз примену различитих ликовних техника и материјала.

 

Прелистајте Ликовну културу за шести разред – УЏБЕНИК – овде

МУЗИЧКА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Владица Илић

Уџбеник се састоји од пет тематских целина посвећених музичком стваралаштву. У потпуности је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења (2019/2020). Излагање о композиторима и њиховим делима пропраћено је аудио и видео материјалом. Позната дела дата су у интерпретацији најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Омогућен је приступ мултимедијалним садржајима преко сајта Креативног центра.

 

Прелистајте Музичку културу за шести разред – УЏБЕНИК – овде

ГЕОГРАФИЈА. УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Драган Милошевић, Јована Тодорић, Мирослав Маркићевић

Уџбеник је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. У оквиру неколико тематских целина обрађени су садржаји који воде остварењу предвиђених исхода. Свака наставна јединица праћена је питањима и задацима којима се проверава усвојеност обрађених садржаја. На крају сваке тематске целине налазе се прегледни сажетак обрађеног градива у виду основних теза и шематски приказ појмова обрађених у оквиру наставне теме. На крају књиге дат је регистар појмова обрађених у уџбенику. Квалитетне фотографије, илустрације и карте, шематски прикази и географске занимљивости функционално допуњавају основни текст. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Географију за шести разред – УЏБЕНИК – овде

Сваки уџбеник прати одговарајући дигитални формат, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Дигитални уџбеници Креативног центра припремљени су у сарадњи с највећим финским произвођачем образовног софтвера, чији су партнери и неки од највећих издавача у Финској и Европи.

–       Предност им је лако и интуитивно коришћење и кретање кроз програм, као и модеран и иновативан изглед платформе.

–       Могу се користити на телефону, таблету и компјутеру и нема потребе за додатном инсталацијом програма.

–       Могу се користити и на електронској табли и погодни су за рад у учионици с већом групом ђака.

–       Истовремено могу бити и материјал из којег ученик учи и помоћно средствонамењено наставнику за ефикасније извођење наставе.

–       Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра може приступити сваки наставник без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs

–       Корисници штампаних књига Креативног центра могу користити комплетне верзије уџбеника уколико се региструју на истој адреси.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама