Пет савета за ученике које очекује полагање мале матуре

Завршни испит, иако је веома озбиљан, није и не сме бити баук ни за ученике ни за њихове родитеље. Аутори збирки Креативног центра за припрему завршног испита припремили су пет савета за ученике које очекује полагање мале матуре.

1. Шта те чека на завршном испиту?
Завршни испит обухвата три теста – тест из матерњег језика, тест из математике и комбиновани тест, који садржи задатке из биологије, физике, хемије, историје и географије. Сваки тест носи 10 бодова, док успех из школе носи највише 70 бодова (просек оцена у шестом разреду множи се са четири, док се просек оцена у седмом и просек оцена у осмом разреду множе са пет). На овогодишњем испиту сви задаци биће потпуно непознати.
2. Када је право време да почнеш да се припремаш за завршни испит?
Почни што раније јер никако не можеш поранити – можеш само да закасниш… Ако пазиш и радиш на редовним и припремним часовима, ако имаш план о томе шта ћеш и колико радити, ако реално процењујеш своје знање, учиш, утврђујеш и обнављаш градиво, прелазиш задатке из збирке – ти се већ увелико припремаш и нема разлога за постављање питања о томе када је право време за почетак.
3. На који се начин спремати за испит?
Веома је важно да најпре процениш шта и колико (не) знаш. Ту ти много може помоћи наставник, а збирке задатака биће ти добар водич и поуздан показатељ знања. Направи план и ради редовно јер је континуитет у раду веома битан. Темељно прелази једну по једну област и
самостално уради све задатке, од лакших ка тежим.
4. Које су најчешће грешке ученика приликом припреме за малу матуру?
Најчешћа грешка је у томе да ученик касно крене да се спрема за испит. Такође, честе грешке јесу ослањање на стратегију „бубања“, површно прелажење лекција и задатака који изгледају лако, прескакање читавих области, непажљиво читање инструкција задатака.
5. Како се борити с тремом на испиту?
Испити су важни, али се на њима не суди о теби као о људском бићу – они само показују у којој си мери овладао неким предметом. Не постоји ништа што не можеш постићи и разлога за страх – ако кроз ваљану припрему стекнеш самопоуздање – једноставно нема.
О књигама:
Седам збирки из едиције Вежбам за малу матуру помоћи ће ученицима да обнове појмове кључне за разумевање градива, да унапреде знање које треба да понесу из основне школе и да се успешно припреме за полагање мале матуре.
Све збирке организоване су на сличан начин. Задаци су распоређени по областима, а у оквиру сваке области подељени су у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. На крају сваке збирке налазе се решења свих задатака, одговарајуће шифре стандарда уз решења, као и листа свих стандарда за крај обавезног образовања за дати предмет.
Збирке за биологију, физику, хемију, географију и историју садрже по 250 задатака, док су збирке за математику и српски језик обимније – збирка за српски језик обухвата 420 задатака, а за математику 786. Поред тога, у збирци за математику на почетку сваке области налази се кратак подсетник, док се на крају сваке области налазе два теста за проверу усвојености знања.
Комплет од 7 збирки за припрему завршног испита тренутно је на попусту од 40%. Комплет Вежбам за малу матуру можете купити у Клубу књижари Креативни центар у Београду  (ТЦ Еуроцентар, Македонска 30), као и на сајту http://www.kcknjizara.rs/akcije?pa=81