ПИСА 2022 тестирање у Србији почиње следеће недеље, у скоро 200 школа

ПИСА 2022 истраживање, чији је циљ да се испита у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота, биће у Србији реализовано у периоду од 8. марта до 18. априла 2022. године, саопштило је данас Министарство просвете.

ПИСА 2022 тестирање се врши на узорку од 7.600 петнаестогодишњих ученика из 193 школе, од којих је 178 средњих стручних школа и гимназија и 15 основних. Школе су изабране методом случајног узорка.

Током тестирања ученици на рачунарима раде задатке у доменима читалачке писмености, науке, математике и креативног мишљења.

Резултати овог истраживања биће доступни јавности након обраде, почетком децембра 2023. године.

ОЕЦД ПИСА је програм међународне евалуације образовних постигнућа, који се спроводи од 2000. године. На основу њега се прати ниво функционалне писмености који достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних наука и разумевања прочитаног. Србија је учествовала у овим истраживањима 2003, 2006, 2009, 2012. и 2018. године, а тренутно се ради на реализацији циклуса планираног за 2021. годину, који је због пандемије вируса KOВИД19 померен за 2022. годину. ПИСА 2022 истраживање спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у улози националног ПИСА центра.