Платни разреди тек од 2019. године

 
Примена система платних разреда у јавном сектору ће почети од 1. јануара 2019. године.
„Политика“ пише да осим већ усвојеног Закона о систему плата у јавном сектору треба да буде усвојено још неколико закона и подзаконских аката како би кренула примена платних разреда.
Државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу Зоран Kасаловић помиње као врло значајан и будући каталог радних места у јавном сектору, на основу чега више нећемо имати, рецимо, возаче-курире, возаче-достављаче, возаче који раде и послове обезбеђења, што је био изговор да се некоме испослује већа плата. У каталогу ће бити прецизно наведена сва радна места у јавном сектору, биће утврђена основица и коефицијенти за свако од тих места и на основу тога ће се исплаћивати плате. Тако се неће више дешавати, као што је до сада био случај, да у различитим институцијама на истим радним местима за исте послове и исти учинак имамо различите плате.
Такође, овом реформом никоме неће директно бити повећана или смањена плата, али биће успостављен нови систем.
„Kад систем почне да функционише, тежиће се успостављању праведних распона плата, па ће онима који у овом тренутку имају потцењене износе, када буду сврстани у платне групе, плате бити повећане сразмерно расположивим средствима, док се онима који су у овом тренутку у прецењеној групи плате неће повећавати све док их њихова платна група не достигне“, наводи Kасаловић за „Политику“.
О примедбама запослених у култури и просвети на нови систем плата, Kасаловић одговара тиме што наводи да су представници власти интензивно разговарали с репрезентативним синдикатима јавних служби, пре свега у оквиру Социјално-економског савета и да је уважено 90 одсто примедби синдикалаца. Ипак, представници синдиката из институција културе на тим састанцима нису учествовали, док су неки репрезентативни синдикати из просвете сматрали да уопште нема потребе за овим законским променама.
Социјално-економски савет је изразио став да је у досадашњем раду на овим прописима прихваћен максимални број примедби, а будући да овај савет одлуке доноси консензусом, нова законска решења биже упућена влади без подршке неких синдиката. С тим што нова законска решења предвиђају да, ако нека од служби у јавном сектору покуша да се избори за пораст плата у свом сектору, то неће бити могуће ако се истовремено не повећају плате и у осталим делатностима и службама.
Поред Скупштине и Владе који ће у наредном периоду морати да донесу још закона, и послодавци ће имати обавезу да усвоје акте о систематизацији и прилагоде радна места каталогу занимања, уручиваће решења запосленима, да би цео систем, у којем укупно има око 420.000 запослених, од 1. јануара 2019. у овом делу функционисао на нов начин.
Извор: 021.rs