Почело подношење захтева за субвенцију за куповину куће или стана по основу рођења детета

Заинтересована лица од данас могу да поднесу захтеве за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, рекла је секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић.

– На седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, као и Одлука о износу новчаних средства за ове намене у 2022. години. Уредбом је прописано да право на наведена новчана средства може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета под условом да први пут стиче у својину кућу или стан на територији Републике Србије. Захтеви за остваривање овог права са пратећом документацијом прописаном уредбом, подносе се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе у року од годину дана од дана рођења детета. За територију Београда захтеви се подносе у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта 43-45, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова – објаснила је Станисављевићева.

Све потребне информације у вези са условима за добијање ове субвенције, потребном документацијом и обрасцима за преузимање налазе на сајту Града Београда. Податке који се налазе у доступним службеним евиденцијама, органи јединице локалне самоуправе прибављају по службеној дужност, а остале доказе прилажу странке уз захтев.

По пријему захтева, јединица локалне самоуправе захтеве за остваривање права са потребном документацијом доставља надлежној комисији која доноси решење о додели новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета. Влада за сваку буџетску годину доноси посебну одлуку којом утврђује износ новчаних средстава за остваривање прва на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Одлуком за 2022. годину максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је 20.000 евра.

Извор: Беоинфо