Породиљама плате више не могу бити мање од минималца

Влада Србије усвојила је јуче Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, као део укупне друштвене бриге о деци, посебно када је у питању побољшање услова за задовољење њихових основних потреба, саопштено је из Владе. Најважнија измена односи се на одредбу по којој пун месечни износ накнаде зараде породиља, односно плате за време породиљског одсуства, не може бити мањи од минималне зараде утврђене на дан почетка остваривања тог права.

Према новом законском решењу, породиље више не могу примати накнаду мању од „минималца“ који је био утврђен пре почетка породиљског одсуства, наводи се у саопштењу Владе.

„Свака запослена жена за време породиљског одсуства, које траје од дана његовог отпочињања, 28 дана пре термина за порођај до три месеца живота детета, оствариваће накнаду зараде у висини минималне зараде утврђене на дан отпочињања одсуства“, стоји у саопштењу Владе.

Остале накнаде по основу рођења, неге детета и посебне неге детета, може остварити и мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета била пољопривредни осигураник.

Додаје се да је Предлогом закона унапређена и подршка родитељима који имају болесно дете, па је тако брисана одредба којом није било могуће истовремено коришћење права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и додатка за помоћ и негу које дете има по основу инвалидитета.

„Сада родитељи ова права могу користити истовремено, односно кумулативно. Од 1. јануара 2022. године запослене жене, жене које самостално обављају делатност или су ангажоване по основу флексибилних облика рада, а остварују приходе који су већи од три просечне зараде у Републици Србији, моћи ће да остваре накнаду зараде и остале накнаде у висини до пет просечних зарада у Републици Србији на дан отпочињања одсуства“, истиче се у саопштењу.

Извор: РТС