Породиље и зарада – ко има право на надокнаду до минималне зараде и где да се обрати

Милена Антић Јанић из Министарства за бригу о породици рекла је за РТС да свака запослена жена чија накнада је утврђена на основу основица у претходних осам месеци пре отпочињања трудничког или породиљског боловања мања од минималне зараде – имаће за време породиљског одсуства минималну зараду.

Foto: Canva

Што се тиче накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета – то је право које, по Закону о финансијској подршци породици, остварују запослене жене – у делу накнаде зараде за време породиљског одсуства свака запослена жена чија накнада је утврђена на основу основица у претходних осам месеци пре отпочињања трудничког или породиљског боловања мања од минималне зараде – имаће за време породиљског одсуства минималну зараду“, објаснила је Милена Антић Јанић.

Указује да је потребно је да има макар једну основицу на основу које би се утврдила накнада зараде да би њена накнада зараде за време породиљског одсуства била у висини минималне зараде.

Породиљско одсуство траје 28 дана пре термина за порођај, изузев по налогу лекара 45 дана до три месеца живота детета.

За запослене жене, за преостали период који може трајати до годину или две године детета уколико је у питању треће и свако наредно дете, ће бити у просеку основице, подвукла је она.

Где маме које треба да добију надокнаду могу да се информишу

Милена Антић Јанић каже да је Закон о изменама и допунама закона је усвојен 30. јуна, објављен је у Службеном гласнику, примена је почела 1. јула ове године и тренутно се ради на изради инструкције које ће службе дечије заштите добити следеће недеље у свакој општини или граду.

Породиље ће моћи да се обрате надлежним службама да виде да ли имају право на тај прерачун или не и на који начин то могу да остваре.

Олакшање за запослене маме, преношење одсуства на партнера

Антић Јанић каже да измене закона које се тичу накнаде зараде односе се на минималну зараду, односе се на утврђивање горњег лимита од 1. јануара 2022. године, који неће бити три просечне зараде него пет, тако да је извршен искорак.

Омогућено је да жене које више зарађују од 1. јануара 2022. могу да остваре накнаду која може ићи до пет просечних зарада у Србији.

Што се тиче жена пољопривредних осигураница, њима је утврђен истоветан начин утврђивања остале накнаде, посматра се временски период од 18 месеци пре рођења детета.

Право да отац користи одсуство са рада на негу детета предвиђено је Законом о раду и када дете напуни три месеца живота, родитељи могу споразумно да се одлуче ко ће од њих користити даље одсуство са рада ради неге детета.

Антић Јанић додаје да је потребно да и отац и мајка буду у радном односу.

Извор: РТС