Povećan broj obraćanja roditelja Poverniku o podacima koje traže škole

18 septembra, 2020

Od kako je počela nova školska godina, povećan je broj obraćanja roditelja učenika Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog zahteva škola roditeljima da se izjasne da li su saglasni i da li pristaju na određeni modalitet i uslove ostvarivanja nastave na daljinu, pozivajući se na obaveze utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prava adresa za žalbe je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poručuju iz ove institucije.

Poverenik ukazuje da sve obrazovno-vaspitne ustanove koje realizuju nastavu na daljinu imaju obavezu da preduzmu adekvatne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka kojima raspolažu, kako bi bilo osigurano da će se prikupljeni podaci koristiti samo za ostvarenje obrazovno-vaspitnog rada određene ustanove i da neće doći do neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, međutim, ne određuje konkretne mere koje su obrazovno-vaspitne ustanove obavezne da preduzmu, već se ta pitanja uređuju posebnim propisima, o čijem se sprovođenju stara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

To znači da Poverenik nije ovlašćen da pojedincima daje obaveštenja o obradi podataka o njihovoj ličnosti koju obavlja obrazovno-vaspitna ustanova, niti da, na zahtev fizičkih i pravnih lica daje mišljenja o primeni odredaba propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja.

Stoga, Poverenik upućuje sve roditelje, učenike i druga fizička lica da se radi dobijanja obaveštenja o svim pitanjima obrate određenoj školskoj ustanovi ili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zahtev za dobijanje obaveštenja se može odnositi na: svrhu i pravni osnov obrade podataka, rokove njihovog čuvanja, kome podaci mogu biti učinjeni dostupnim, koja su prava lica čiji se podaci obrađuju i sl.

Ukoliko posle toga lice bude smatralo da obrada podataka nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, može se obratiti Povereniku.

Izvor: RTS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama