Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za školsku 2020/2021. godinu

Izmena i dopuna Pravilnika o kalendaru za osnovno i srednje škole za školsku 2020/2021. godinu

PRAVILNIK

o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

„Član 1.

U Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/20 i 18/20), u članu 12. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: „Izuzetno, termini utvrđeni za polaganje probnog završnog ispita iz stava 1. ovog člana mogu biti odloženi usled aktuelne epidemiološke situacije, s tim da se prema naknadno utvrđenim terminima polaganje probnog završnog ispita obavi najkasnije do kraja meseca maja tekuće godine.”.

Član 2.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu koji je odštampan uz Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/20 i 18/20) zamenjuje se novim tabelarnim pregledom kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 

PRAVILNIK

o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Član 1.

U Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/20, 17/20 i 18/20), u članu 6. stav 4. reči: „a završava se u ponedeljak, 3. maja 2021. godine” zamenjuju se rečima: „a završava se u utorak, 4. maja 2021. godine”.

Član 2.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/20, 17/20 i 18/20), zamenjuje se novim tabelarnim pregledom kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja